Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Self Declaration ระดับสมบูรณ์

อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
สามารถเข้าดูข้อมูลปัจจุบัน ได้โดยคลิ๊กที่ "เข้าสู่เว็บไซต์เดิม" ที่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์

รายชื่อสถานประกอบกิจการที่ประกาศแสดงตนเอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์
ที่ผ่านมาการพิจารณาประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

ลำดับ ชื่อ สปก.
จังหวัด เลขที่ประกาศ ขั้นที่ขอประกาศแสดงตนเอง วันที่ประกาศ วันที่หมดอายุ
71 บริษัทปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด เชียงใหม่ SDCL.72/2558

ก้าวหน้า

03/06/2558 02/06/2559
70 บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอนแก่น SDCL.71/2558

ริเริ่ม

03/06/2558 02/06/2559
69 บริษัทไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด ฉะเชิงเทรา SDCL.70/2558

ริเริ่ม

03/06/2558 02/06/2559
68 บริษัทเซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง SDCL.69/2558

ริเริ่ม

03/06/2558 02/06/2559
67 บริษัทซันไชน์ เพรส จำกัด สมุทรปราการ SDCL.68/2558

สูงสุด

03/06/2558 02/06/2559
66 บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส สงขลา SDCL.67/2558
ริเริ่ม
03/06/2558
02/06/2559
65 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ SDCL.66/2558 พัฒนา 03/06/2558 02/06/2559
64 บริษัทซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง SDCL.65/2558 ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
63 บริษัทไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด ลำพูน SDCL.64/2558 ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
62 บริษัทเคียวเซร่า คริสตัส ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน SDCL.63/2558 ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
61 บริษัทไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ชลบุรี SDCL.62/2558  ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
60 บริษัทสยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด ปราจีนบุรี SDCL.61/2558  สูงสุด 29/04/2558 28/04/2559
59 บริษัทบางกอกรับเบอร์สหรัตน จำกัด (สาขาลานสัก) อุทัยธานี SDCL.60/2558 พัฒนา 29/04/2558 28/04/2559
58 บริษัทคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้ง จำกัด สรพ. 6 (บางแค) SDCL.59/2558 สูงสุด 11/09/2558 10/09/2559
57 บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ลพบุรี SDCL.58/2558 ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
56 บริษัทเอส.วี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรปราการ SDCL.57/2558 ริเริ่ม 31/03/2558 30/03/2559
55 บริษัทไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
?ราชบุรี SDCL.56/2558 พัฒนา 31/03/2558 30/03/2559
54 บริษัทกระดาษธนาธาร จำกัด สมุทรปราการ SDCL.55/2558 ริเริ่ม 31/03/2558 30/03/2559
53 บริษัทเทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
ปัตตานี SDCL.54/2558 สูงสุด 31/03/2558 30/03/2559
52 บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (260) ฉะเชิงเทรา SDCL.53/2558 ริเริ่ม 31/03/2558 30/03/2559
51 บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (190/1) ฉะเชิงเทรา SDCL.52/2558

ริเริ่ม

31/03/2558 30/03/2559
50 บริษัทไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชียงใหม่ SDCL.51/2558

สูงสุด

31/03/2558 30/03/2559
49 บริษัทแอดวานซ์ พริ้นติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอนแก่น SDCL.50/2558

สูงสุด

31/03/2558 30/03/2559
48

บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

สมุทรปราการ SDCL.48/2558 ริเริ่ม 19/03/2558 18/03/2559
47

บริษัทโรงสี
ธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด

นครราชสีมา SDCL.47/2558 ริเริ่ม 19/03/2558 18/03/2559
46

บริษัทซิลเวอร์เรน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัทซิลเวอร์เรน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดSILVER RAIN EXPORT CO.,LTD

เชียงใหม่ SDCL.46/2558 สูงสุด 28/07/2558 27/07/2559
45 บริษัทโอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร???????????? SDCL.045/2558 สูงสุด 24/02/2558 23/02/2559
44 บริษัทซูซูกิ คันชิ (ไทยแลนด์) สิงห์บุรี SDCL.044/2558 ริเริ่ม 24/02/2558 23/02/2559
43 บริษัทเอ็น เค แอพพาเรล จำกัด (369,370)
ขอนแก่น SDCL.043/2558 สูงสุด 24/02/2558 23/02/2559
42 บริษัทเอ็น ซี แอพพาเรล จำกัด ขอนแก่น SDCL.042/2558 สูงสุด 10/02/2558 09/02/2559
41 บริษัทไทยบิทูเมน จำกัด สุราษฎร์ธานี SDCL.041/2558 พัฒนา 10/02/2558 09/02/2559
40 บริษัทโกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด นครพนม SDCL.040/2558 ริเริ่ม 10/02/2558 09/02/2559
39 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา SDCL.039/2558 ริเริ่ม 10/02/2558 09/02/2559
38 บริษัทพรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด กรุงเทพมหานคร (ป้อมปราบ) SDCL.038/2558 ริเริ่ม 10/02/2558 09/02/2559
37 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำก้ด สมุทรปราการ SDCL.037/2558 ริเริ่ม 10/02/2558 09/02/2559
36 บริษัทที เอส โมลิเมอร์ จำกัด สมุทรปราการ SDCL.036/2558 ริเริ่ม 10/02/2558 09/02/2559
35 บริษัทสกลชัยทรานสแพ๊ค จำกัด กรุงเทพมหานคร (บางนา) SDCL.035/2558 สูงสุด 10/02/2558 09/02/2559
34 บริษัทบี.ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ลพบุรี SDCL.034/2558 ก้าวหน้า 27/01/2558 26/01/2559
33 บริษัทไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด
สมุทรปราการ SDBL.033/2558 ริเริ่ม 27/01/2558 26/01/2559
32 บริษัทบริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด
ระยอง SDCL.032/2558 สูงสุด 27/01/2558 26/01/2559
31 บริษัทพรีแพค (ประเทศไทย) จำกัด
สมุทรสงคราม SDCL.031/2558 พัฒนา 08/01/2558 07/01/2559

 

30

บริษัทบิ๊กสตาร์ จำกัด กรุงเทพฯ SDCL.030/2558 พัฒนา 24/11/2557 23/11/2558

29

บริษัทเอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยอง SDCL.029/2558 ริเริ่ม 19/11/2557 18/11/2558
28 บริษัทชัยมนัสบอดี้ จำกัด
สมุทรสาคร SDCL.028/2558 ริเริ่ม 18/11/2557 17/11/2558
27 บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานียางแผ่น อุดรธานี SDCL.027/2558 พัฒนา 18/11/2557 17/11/2558
26 บริษัทเอส
แอพพาเรล จำกัด
สมุทรปราการ SDCL.026/2558 ริเริ่ม 13/11/2557 12/11/2558
25 บริษัทไทยเฟิง จำกัด
นครปฐม SDCL.025/2558 ริเริ่ม 13/11/2557 12/11/2558
24 บริษัทเอส.พี.เอส อินเตอร์เทค จำกัด ฉะเชิงเทรา SDCL.024/2558 สูงสุด 11/11/2557 10/11/2558
23 บริษัทบีทีจี ฟีดมิลล์ จำกัด ลพบุรี SDCL.023/2558 ริเริ่ม 11/11/2557 10/11/2558
22 บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด โรงงานบางพลี สมุทรปราการ SDCL.022/2558 ริเริ่ม 11/11/2557 10/11/2558
21 บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำก้ด โรงงาน 1 นวนคร ปทุมธานี SDCL.021/2558 ริเริ่ม 10/11/2557 09/11/2558
20 บริษัทซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด สระบุรี SDCL.020/2558 พัฒนา 10/11/2557 09/11/2558
19 บริษัทเอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด กรุงเทพฯ SDCL.019/2558 พัฒนา 07/11/2557 06/11/2558
18 บริษัทฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ SDCL.018/2558 สูงสุด 06/11/2557 05/11/2558
17 บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด สมุทรปราการ SDCL.017/2558 พัฒนา 06/11/2557 05/11/2558
16 บริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด ระยอง SDCL.016/2558 สูงสุด 06/11/2557 05/11/2558
15 บริษัทโอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี SDCL.015/2558 ริเริ่ม 03/11/2557 02/11/2558
 
14 บริษัทโกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จำกัด สมุทรปราการ SDCL.014/2558 สูงสุด 31/10/2557 30/10/2558
13 บริษัทโดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง SDCL.013/2558 ก้าวหน้า 30/10/2557 29/10/2558
12 บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ?SDCL.012/2558 ริเริ่ม 28/10/2557 27/10/2558
11 บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง สมุทรปราการ SDCL.011/2558 ริเริ่ม 15/10/2557 14/10/2558
10

บริษัทรอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด

สมุทรปราการ SDCL.010/2558 ริเริ่ม 15/10/2557 14/10/2558
9 บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันเชียงใหม่ เชียงใหม่ SDCL.009/2558 พัฒนา 14/10/2557 13/10/2558
8 บริษัทโตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา SDCL.008/2558 ริเริ่ม 13/10/2557 12/10/2558
7 บริษัทโกรเบสท์อาหารแช่แข็ง จำกัด นครพนม SDCL.007/2558 ริเริ่ม 10/10/2557 09/10/2558
6 บริษัทเทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย SDCL.006/2558 ริเริ่ม 10/10/2557 09/10/2558
5 บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา SDCL.005/2558 ริเริ่ม 09/10/2557 08/10/2558
4 บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด สาขาบางกล่ำ สงขลา SDCL.004/2558 ริเริ่ม 08/10/2557 07/10/2558
3 บริษัทพาเนล พลัส จำกัด สงขลา SDCL.003/2558 ริเริ่ม 08/10/2557 07/10/2558
2 บริษัทเซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด (สาขานาทวี) สงขลา SDCL.002/2558 ริเริ่ม 08/10/2557 07/10/2558
1

บริษัททริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ปราจีนบุรี SDCL.001/2558 ริเริ่ม 08/10/2557 07/10/2558
  บริษัทคิงฟิชเชอร์
โฮลดดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา
สงขลา   ริเริ่ม 19/09/2557 18/09/2558
  บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ สงขลา   ริเริ่ม 19/09/2557 18/09/2558
  บริษัท ซี พี จี การ์เม้นท์ จำกัด
กรุงเทพฯ   สูงสุด 12/09/2557 11/09/2558
  บริษัทคาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพฯ   สูงสุด 11/09/2557 10/09/2558
  บริษัทพิจิตร พี.เอส.อาร์.ฟุตแวร์ จำกัด พิจิตร   สูงสุด 11/09/2557 10/09/2558
  บริษัทนิวเอเซีย สปอร์ตส์ กู๊ดส์ จำกัด กรุงเทพฯ   สูงสุด 10/09/2557 09/09/2558
  บริษัทดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด สมุทรปราการ   สูงสุด 10/09/2557 09/09/2558
  บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด สงขลา   สูงสุด 10/09/2557 09/09/2558
  บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ลพบุรี   ขั้นพัฒนา 10/09/2557 09/09/2558
  บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด ชลบุรี   ขั้นพัฒนา 08/09/2557 07/09/2558
  บริษัทเซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด สาขาบางกล่ำ สงขลา   ขั้นริเริ่ม 08/09/2557 07/09/2558
? บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ
? ??? ขั้นริเริ่ม 07/09/2557
06/09/2558?
  บริษัทเอส.พี.เอส โคออฟเพอเรท จำกัด ฉะเชิงเทรา   ขั้นสูงสุด 05/09/2557 04/09/2558
  บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โรงงานวังน้อย? พระนครศรีอยุธยา   ริเริ่ม 01/09/2557 31/08/2558
             

?

ชื่อสถานประกอบกิจการ????????????????????
? ?? วันที่

   
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โรงงานโรจนะ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 01/09/2557
บริษัทเชียงใหม่โฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดเชียงใหม่ 01/09/2557
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 01/09/2557
บริษัทไทยซิลิเกต เคมิคัล จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดชลบุรี 01/09/2557

บริษัทแอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) กรุงเทพฯ

27/08/2557

บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง

27/08/2557

บริษัทสเต็ป สโตนส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดลำพูน

25/08/2557

บริษัทพี.เจ้น.อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดชลบุรี

25/08/2557

บริษัทอีสเทิร์นซิลิเกต จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดชลบุรี

21/08/2557
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดลพบุรี 19/08/2557
บริษัทเจ มายกี้ไทย กรุ๊ป จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 18/08/2557
บริษัทนิตพอยน์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดนครปฐม 15/08/2557
บริษัทไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดกระบี่ 15/08/2557
บริษัทเบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนครปฐม 15/08/2557
บริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรสาคร 15/08/2557
บริษัทสยามทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปราจีนบุรี 31/07/2557
SILVERR RAIN EXPORT CO.,LTD 28/07/2557
บริษัทบี.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดสมุทรปราการ 28/07/2557
บริษัทแปรงไทยแห่งแรก จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดสมุทรปราการ 28/07/2557
บริษัทเอเซียติคอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรสงคราม 07/07/2557
บริษัทเซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด สาขาบางกล่ำ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสงขลา 07/07/2557
บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์) จังหวัดสงขลา 03/07/2557
บริษัทโซป เอ็น เซนท์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดเชียงใหม่ 03/07/2557
บริษัทฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดชลบุรี 02/07/2557
บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด (ระดับสมบูรณ์? ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 30/06/2557
บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ 16/06/2557
บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร (ระดับสมบูรณ์ ข้นริเริ่ม) จังหวัดยโสธร 13/06/2557
บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ 13/06/2557
บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนครปฐม 12/06/2557
บริษัทไดนามิค ทรานสปอร์ต จำกัด (ระดับสมบูรณ์) กรุงเทพฯ 06/06/2557
บริษัทควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) กรุงเทพฯ 09/06/2557
บริษัทซันไชน์ เพรส จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดสมุทรปราการ 29/05/2557
บริษัทโอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด (สาขาหนองบัวแดง) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดชัยภูมิ 26/05/2557
บริษัทเบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ริเริ่ม) จังหวัดลำพูน 22/05/2557
บริษัทซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ริเริ่ม) จังหวัดระยอง 22/05/2557
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดเชียงใหม่ 22/05/2557
บริษัททวินส์สเปเชี่ยล จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดสมุทรสาคร 20/05/2557
บริษัทนูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 20/05/2557
บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) กรุงเทพฯ 10/04/2557
บริษัทฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดนครราชสีมา 11/03/2557
บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดปราจีนบุรี 26/02/2557
บริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดนครปฐม 24/02/2557
บริษัทไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดราชบุรี 20/02/2557
บริษัทปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ 20/02/2557
บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนครปฐม 12/02/2557
บริษัทสีมา คอนเทนเน่อร์แบ๊ก จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดนครราชสีมา 12/02/2557
บริษัทไทยคีทาฮารา จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/02/2557
บริษัทไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดลำพูน 24/01/2557
บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนนทบุรี 17/01/2557
บริษัทโอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) กรุงเทพฯ 09/01/2557
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดสมุทรปราการ 08/01/2557
บริษัทสยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดปราจีนบุรี 06/01/2557
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 25/12/2556
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดเชียงใหม่ 11/12/2556
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) สาขาอุดรธานี (ยางแผ่น) จังหวัดอุดรธานี 30/10/2556
บริษัทอุดร มาสเตอร์เทค จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดอุดรธานี 30/10/2556
บริษัทเอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22/10/2556
บริษัทเซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง 22/10/2556
บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดลพบุรี 18/10/2556
บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 14/10/2556
บริษัทมาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดปทุมธานี 14/10/2556
บริษัทนีโอคอสเมด จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปทุมธานี 11/10/2556
บริษัทโดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดระยอง 10/10/2556
บริษัททริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปราจีนบุรี 09/10/2556
บริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดระยอง 07/10/2556
บริษัทบีทีจี ฟีดมิลล์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดลพบุรี 02/10/2556
บริษัทบริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดระยอง 30/09/2556
บริษัทซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด จังหวัดสระบุรี 30/09/2556
บริษัทบี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดลพบุรี 23/09/2556
บริษัทอินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18/09/2556
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)โรงงานวังน้อย (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/09/2556
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)โรงงานโรจนะ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/09/2556
บริษัทรอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 06/09/2556
บริษัทสยาม ทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปราจีนบุรี ?26/07/2556
บริษัทโตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 13/06/2556
บริษัทเอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง 06/06/2556
บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 05/06/2556
บริษัทซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จังหวัดระยอง 05/06/2556
บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ 29/04/2556
บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 26/03/2556
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดเชียงใหม่ 15/03/2556

บริษัทชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดเชียงราย

15/03/2556

บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเเชียงใหม่

31/01/2556

บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ระดับสมบุรณ์ ขั้นพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

14/12/2555

บริษัทคิงฟิเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสงขลา

13/12/2555

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันเชียงใหม่ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่

?06/12/2555

บริษัทซิลเวอร์เรนเอ๊กปอร์ต จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดเชียงใหม่

?06/12/2555

บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนครปฐม

30/11/2555

บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จังหวัดชลบุรี

27/11/2555

บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จังหวัดนครปฐม

22/11/2555

บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์? ขั้นพัฒนา) จังหวัดสมุทรปราการ

24/10/2555
บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด (ระดับสมบูรณ์) จังหวัดเชียงใหม่ 27/09/2555
บริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรสาคร 24/09/2555
บริษัทบริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง 24/09/2555
บริษัทบริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดระยอง 24/09/2555

บริษัทพีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)จังหวัดชลบุรี

24/09/2555
บริษัทห้องเย็นกู้ดฟอร์จูน จำกัด? (ระดันสมูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 07/09/2555
บริษัทสยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด (ระดับสมบุรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดปราจีนบุรี 13/09/2555
บริษัทไทร์อัมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)? จังหวัดราชบุรี 07/09/2555
บริษัททริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปราจีนบุรี 13/09/2555
บริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง 17/09/2555
บริษัทนูทริกซ์ จำกัด? (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 30/08/2555
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) โรงงานบางชัน) ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม กรุงเทพฯ 30/08/2555
บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี 30/08/2555
บริษัทบี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดลพบุรี 30/08/2555
บริษัทรอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 27/08/2555
บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สขาลาดหญ้า (ระดับสมสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) กรุงเทพฯ 27/08/2555
บริษัทห้างสรพพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดชลบุรี 27/08/2555
บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลาดหญ้า (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) กรุงเทพฯ 27/08/2555
บริษัทเทพอรุโณทัย จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดหนองคาย 27/08/2555
บริษัทโดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบุรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดระยอง 23/08/2555
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี? จำกัด โรงงานโรจนะ(ระดับสมบูรณ์? ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/08/2555
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด โรงงานวังน้อย (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/08/2555
บริษัทสีมา คอนเทนเน่อร์ แบ็ก จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดนครราชสีมา 27/07/2555
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด? (ระดับสมบูรณ์? ขั้นริเริ่ม) จังหวัดขอนแก่น 27/07/2555
บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) กรุงเทพฯ 23/07/2555
บริษัทวาไทยอุตสาหกรรม จำกัด? (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)? จังหวัดนนทบุรี 23/07/2555
บริษัทเอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23/07/2555
บริษัทเอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัด? จังหวัดชุมพร (ระดับสมบูรณ์? ขั้นริเริ่ม) 23/07/2555
บริษัททรงชัยปั่นทอง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 27/03/2555
บริษัทริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 27/03/2555
บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) ? 27/03/2555
บริษัทสเต็ป สโตนส์ จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)??? 27/03/2555
บริษัทเอก-ชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม สาขาพิษณุโลก (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด)?????? 27/03/2555
บริษัทแอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสามบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 27/03/2555
บริษัทกาสะลองเซรามิคส์ จำกัด จังหวัดลำปาง (ระดับสมบูรณ์) 22/02/2555????
บริษัทแปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด จังหวัดตรัง (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) 14/02/2555
บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) ?
06/01/2555
บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) 06/01/2555
บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 06/01/2555
บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดลำพูน(ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)? 14/11/2554
บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด จังหวัดลำพูน? (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด)??? 14/10/2554??
บริษัท เคียวเซร่า คินเซคิ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)?
16/10/2554
บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 14/11/2554
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรุงเทพฯ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 6/04/2554
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 04/03/2554
บริษัท ไดมอนด์ สตาร์ช จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 27/01/2554
บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปั่นทอ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) 27/01/2554
บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ระด้บสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) ? ? ? ? ? ? ??
?27/01/2554
บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)? 27/01/2554
บริษัท ควอลิตี้ สกิลล์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) 1/12/2553 ?
บริษัท เอสดับบลิว-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) ? ??
28/11/2553
บริษัท บางกอกรับเบอร์สหรัตน จำกั ด(ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) ? ? ??
23/11/2553
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)?
08/09/2553
บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)?
08/09/2553
บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) ?08/09/2553
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า)?
08/09/2553 ? ? ??
บริษัทวงศ์เอกอุตสาหกรรมจำกัด(ระดับสมบูรณ์) 08/09/2553

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????
?? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
?? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
?? ? ? ? ? ? ??????????????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????