สปก. ที่ได้รับการรับรอง มรท.

รายชื่อ สปก. ที่ประกาศแสดงตนเอง

หน้าแรก ระดับสมบูรณ์

อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลค่ะ

รายชื่อสถานประกอบกิจการที่ประกาศแสดงตนเอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์
ที่ผ่านมาการพิจารณาประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน


ลำดับ ชื่อ สปก.
จังหวัด เลขที่ประกาศ ขั้นที่ประกาศ
แสดงตนเอง
วันที่ประกาศ วันที่หมดอายุ
23 บริษัทรอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด

สมุทรปราการ

SDCL.23/2559 ริเริ่ม 15/10/2558 14/10/2559
22 บริษัทเฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

สรพ. 10
กรุงเทพฯ  

SDCL.22/2559 ริเริ่ม 16/11/2558 15/11/2559
21 บริษัทวาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

นนทบุรี

SDCL.21/2558 พัฒนา 16/11/2558 15/11/2559

 

20 บริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

ตรัง

SDCL.20/2559 สูงสุด 19/10/2558 18/10/2559
19 บริษัทซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

พระนครศรีอยุธยา

SDCL.19/2559 ริเริ่ม 19/10/2558 18/10/2559
18 บริษัทไทยซิลิเกตเคมีคัล จำกัด

ชลบุรี

SDCL.18/2559 ริเริ่ม 19/10/2558 18/10/2559
17 บริษัทเอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ระยอง

SDCL.17/2559 ริเริ่ม 19/11/2558 18/11/2559
16 บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด

ระยอง

SDCL.16/2559 ริเริ่ม 19/10/2558 18/10/2559
15 บริษัทไทยเซ้าท์อีส นิตติ้ง จำกัด

บางแค (สรพ. 6)

กรุงเทพฯ

SDCL.15/2559 สูงสุด 19/10/2558 18/10/2559
14 บริษัทสเต็ป สโตนส์ จำกัด

ลำพูน

SDCL.14/2559 พัฒนา 19/10/2558 18/10/2559
13 บริษัทไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

ลำพูน

SDCL.13/2559 สูงสุด 12/10/2558 11/10/2559
12 บริษัทสีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จำกัด

นครราชสีมา

SDCL.12/2559 ก้าวหน้า 12/10/2558 11/10/2559
11 บริษัทซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

สมุทรสาคร

SDCL.11/2559 พัฒนา 12/10/2558 11/10/2559
10 บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

ชลบุรี

SDCL.10/2559 พัฒนา 12/10/2558 11/10/2559
9 บริษัทพีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชลบุรี

SDCL.9/2559 ริเริ่ม 12/10/2558 11/10/2559
8 บริษัทนิวเอเซีย สปอร์ตส์ กู๊ดส์ จำกัด

หนองจอก (สรพ.10)
กรุงเทพฯ

SDCL.8/2559 สูงสุด 10/9/2558 9/9/2559
7 บริษัทเอ็มอาร์ดี-อีซีซี จำกัด

ลำปาง

SDCL.7/2559 พัฒนา 12/10/2558 11/10/2559
6 บริษัทสยาม ทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด

ปราจีนบุรี 

SDCL.6/2559 ริเริ่ม 12/10/2558 11/10/2559
5 บริษัทควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

คันนายาว (สรพ.9)
กรุงเทพฯ 

SDCL.5/2559 ริเริ่ม 12/10/2558 11/10/2559
4 บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี

ปีราจีนบุรี

SDCL.4/2559 พัฒนา 12/10/2558 11/10/2559
3 บริษัทเอฟ ดี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คองเตย (สรพ. 8)

กรุงเทพฯ

SDCL.3/2559 ริเริ่ม 12/10/2558 11/10/2559
2 บริษัทซันเวย์ เลเบล จำกัด บริษัทซันเวย์ เลเบล จำกัด SDCL.2/2559 สูงสุด 12/10/2558 11/10/2559
1 บริษัทซี.พี.จี การ์เม้นท์ จำกัด ภาษีเจริญ (สรพ. 6)
กรุงเทพฯ
SDCL.1/2559 สูงสุด 12/10/2558 11/10/2559
105 บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา SDCL.105/2558 พัฒนา 29/09/2558 28/09/2559
104 บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (ฝ่ายโรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น) ขอนแก่น SDCL.104/2558 ริเริ่ม 29/09/2558 28/09/2559
103 บริษัทเอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด สมุทรสงคราม SDCL.103/2558 ริเริ่ม 29/09/2558 28/09/2559
102 บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด (ฝ่ายโรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง) พัทลุง SDCL.102/2558 ริเริ่ม 29/09/22558 28/09/2559
101 บริษัทเซอร์คิต อินดัสตรีส์ จำกัด สมุทรสาคร SDCL.101/2558 ริเริ่ม 08/09/2558 07/09/2559
100 บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โรงงานวังน้อย พระนครศรีอยุธยา SDCL.100/2558 ริเริ่ม 01/09/2558 31/08/2559
99 บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โรงงานโรจนะ พระนครศรีอยุธยา SDCL.99/2558 ริเริ่ม 01/09/2558 31/08/2559
98 บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เลขที่ 92) เชียงใหม่ SDCL.98/2558 พัฒนา 01/09/2558 31/08/2559
97 บริษัทเบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด

ลำพูน

SDCL.97/2558 ริเริ่ม 08/09/2558 07/09/2559
96 บริษัทซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

ยานนาวา กรุงเทพฯ

(สรพ. 4)

SDCL.96/2558 สูงสุด 08/09/2558 07/09/2559
95 บริษัทไทยโตชิบ้าอุตสาหกรรม จำกัด นนนทบุรี SDCL.95/2558 ริเริ่ม 08/09/2558 07/09/2559
94 บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด สาขาหนองไผ่ ขอนแก่น SDCL.94/2558 ก้าวหน้า 08/09/2558 07/09/2559
93 บริษัทแปรงไทยแห่งแรก จำกัด สมุทรปราการ SDCL.93/2558 สูงสุด 14/08/2558 13/08/2559
92 บริษุัทนีโอคอสเมด จำกัด ปทุมธานี SDCL.92/2558 ริเริ่ม 14/08/2558 13/08/2559
91 บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์๋ อินดัสตี้ส์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม SDCL.91/2558

ริเริ่ม

14/08/2558 13/08/2559
90 บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด เชียงใหม่ SDCL.90/2558 ก้าวหน้า 07/08/2558 06/08/2559
89 บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด เชียงใหม่ SDCL.89/2558 ก้าวหน้า 07/08/2558 06/08/2559
88 บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร ยโสธร SDCL.88/2558 ริเริ่ม 07/08/2558 06/08/2559
87 บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานนครปฐม นครปฐม SDCL.87/2558 ริเริ่ม 07/08/2558 06/08/2559
86 บริษัทเหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด สมุทรปราการ SDCL.86/2558 ริเริ่่ม 07/08/2558 06/08/2559
85 บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ บึงกาฬ SDCL.85/2558 ริเริ่ม 07/08/2558 06/08/2559
84 บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ลำพูน SDCL.84/2558 ก้าวหน้า 07/08/2558 06/08/2559
83 บริษัทฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด นครราชสีมา SDCL.83/2558 พัฒนา 07/08/2558 06/08/2559
82

บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด สาขา 2

เชียงใหม่ SDCL82/2558 ก้าวหน้า 07/08/2558 06/08/2559
81

บริษัทไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด

ชลบุรี SDCL.81/2558 ริเริ่ม 03/07/2558 02/07/2559
80 บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด สุพรรณบุรี SDCL.80/2558 ริเริ่ม 03/07/2559 02/07/2559
79 บริษัทบี.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ SDCL.79/2558 สูงสุด 03/07/2558 02/07/2559
78 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด สมุทรปราการ SDCL.78/2558 สูงสุด 03/07/2558 02/07/2559
77 บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด สงขลา SDCL.77/2558 ริเริ่ม 03/07/2557 02/07/2559
76 บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 2 อุดรธานี SDCL.76/2558 พัฒนา 03/07/2558 02/07/2559
75 บริษัทบางกอกรับเบอร์สหรัตน จำกัด (สาขาห้วยคต) อุทัยธานี SDCL.75/2558 พัฒนา 03/07/2558 02/07/2559
74 บริษัทอภิฤดีอุตสาหกรรม จำกัด
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม)
SDCL.74/2558 สูงสุด 03/06/2558 02/06/2559
73 บริษัทรวมอาหาร จำกัด นครปฐม SDCL.73/2558 ริเริ่ม 03/06/2558 02/06/2559
72 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สงขลา SDCL.72/2558 พัฒนา 03/06/2558 02/06/2559
71 บริษัทปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด เชียงใหม่ SDCL.71/2558

ก้าวหน้า

03/06/2558 02/06/2559
70 บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอนแก่น SDCL.70/2558 ริเริ่ม 03/06/2558 02/06/2559
69 บริษัทไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด ฉะเชิงเทรา SDCL.69/2558 ริเริ่ม 03/06/2558 02/06/2559
68 บริษัทเซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง SDCL.68/2558 ริเริ่ม 03/06/2558 02/06/2559
67 บริษัทซันไชน์ เพรส จำกัด สมุทรปราการ SDCL.67/2558 สูงสุด 03/06/2558 02/06/2559
66 บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส จำกัด สงขลา SDCL.66/2558
ริเริ่ม 03/06/2558
02/06/2559
65 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ SDCL.65/2558 พัฒนา 03/06/2558 02/06/2559
64 บริษัทซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง SDCL.64/2558 ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
63 บริษัทไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด ลำพูน SDCL.63/2558 ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
62 บริษัทเคียวเซร่า คริสตัส ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน SDCL.62/2558 ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
61 บริษัทไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ชลบุรี SDCL.61/2558 ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
60 บริษัทสยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด ปราจีนบุรี SDCL.60/2558 สูงสุด 29/04/2558 28/04/2559
59 บริษัทบางกอกรับเบอร์สหรัตน จำกัด (สาขาลานสัก) อุทัยธานี SDCL.59/2558 พัฒนา 29/04/2558 28/04/2559
58 บริษัทคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้ง จำกัด สรพ. 6 (บางแค) SDCL.58/2558 สูงสุด 11/09/2558 10/09/2559
57 บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ลพบุรี SDCL.57/2558 ริเริ่ม 29/04/2558 28/04/2559
56 บริษัทเอส.วี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรปราการ SDCL.56/2558 ริเริ่ม 31/03/2558 30/03/2559
55 บริษัทไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราชบุรี SDCL.55/2558 พัฒนา 31/03/2558 30/03/2559
54 บริษัทกระดาษธนาธาร จำกัด สมุทรปราการ SDCL.54/2558 ริเริ่ม 31/03/2558 30/03/2559
53 บริษัทเทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
ปัตตานี SDCL.53/2558 สูงสุด 31/03/2558 30/03/2559
52 บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (260) ฉะเชิงเทรา SDCL.52/2558 ริเริ่ม 31/03/2558 30/03/2559
51 บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (190/1) ฉะเชิงเทรา SDCL.51/2558 ริเริ่ม 31/03/2558 30/03/2559
50 บริษัทไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เชียงใหม่ SDCL.50/2558 สูงสุด 31/03/2558 30/03/2559
49 บริษัทแอดวานซ์ พริ้นติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอนแก่น SDCL.49/2558 สูงุสุด 31/03/2558 30/03/2559
48

บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

สมุทรปราการ SDCL.48/2558 ริเริ่ม 19/03/2558 18/03/2559
47

บริษัทโรงสี
ธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จำกัด

นครราชสีมา SDCL.47/2558 ริเริ่ม 19/03/2558 18/03/2559
46

บริษัทซิลเวอร์เรน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัทซิลเวอร์เรน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดSILVER RAIN EXPORT CO.,LTD

เชียงใหม่ SDCL.46/2558 สูงุสุด 28/07/2558 27/07/2559
45 บริษัทโอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร SDCL.045/2558 สูงสุด 24/02/2558 23/02/2559
44 บริษัทซูซูกิ คันชิ (ไทยแลนด์) สิงห์บุรี SDCL.044/2558 ริเริ่ม 24/02/2558 23/02/2559
43 บริษัทเอ็น เค แอพพาเรล จำกัด (369,370)
ขอนแก่น SDCL.043/2558 สูงสุด 24/02/2558 23/02/2559
42 บริษัทเอ็น ซี แอพพาเรล จำกัด ขอนแก่น SDCL.042/2558 สูงสุด 10/02/2558 09/02/2559
41 บริษัทไทยบิทูเมน จำกัด สุราษฎร์ธานี SDCL.041/2558 พัฒนา 10/02/2558 09/02/2559
40 บริษัทโกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จำกัด นครพนม SDCL.040/2558 ริเริ่ม 10/02/2558 09/02/2559
39 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา SDCL.039/2558 ริเริ่ม  10/02/2558 09/02/2559
38 บริษัทพรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด กรุงเทพมหานคร (ป้อมปราบ) SDCL.038/2558 ริเริ่ม 10/02/2558 09/02/2559
37 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำก้ด สมุทรปราการ SDCL.037/2558 ริเริ่ม 10/02/2558 09/02/2559
36 บริษัทที เอส โมลิเมอร์ จำกัด สมุทรปราการ SDCL.036/2558 ริเริ่ม 10/02/2558 09/02/2559
35 บริษัทสกลชัยทรานสแพ๊ค จำกัด กรุงเทพมหานคร (บางนา) SDCL.035/2558 สูงสุด 10/02/2558 09/02/2559
34 บริษัทบี.ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ลพบุรี SDCL.034/2558 ก้าวหน้า 27/01/2558 26/01/2559
33 บริษัทไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด
สมุทรปราการ SDBL.033/2558 ริเริ่ม 27/01/2558 26/01/2559
32 บริษัทบริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด
ระยอง SDCL.032/2558

สูงสุด

27/01/2558 26/01/2559
31 บริษัทพรีแพค (ประเทศไทย) จำกัด
สมุทรสงคราม SDCL.031/2558 08/01/2558 07/01/2559

 

 

30

บริษัทบิ๊กสตาร์ จำกัด กรุงเทพฯ SDCL.030/2558 24/11/2557 23/11/2558

29

บริษัทเอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยอง SDCL.029/2558 19/11/2557 18/11/2558
28 บริษัทชัยมนัสบอดี้ จำกัด
สมุทรสาคร SDCL.028/2558 18/11/2557 17/11/2558
27 บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานียางแผ่น อุดรธานี SDCL.027/2558 18/11/2557 17/11/2558
26 บริษัทเอส
แอพพาเรล จำกัด
สมุทรปราการ SDCL.026/2558 13/11/2557 12/11/2558
25 บริษัทไทยเฟิง จำกัด
นครปฐม SDCL.025/2558 13/11/2557 12/11/2558
24 บริษัทเอส.พี.เอส อินเตอร์เทค จำกัด ฉะเชิงเทรา SDCL.024/2558 11/11/2557 10/11/2558
23 บริษัทบีทีจี ฟีดมิลล์ จำกัด ลพบุรี SDCL.023/2558 11/11/2557 10/11/2558
22 บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด โรงงานบางพลี สมุทรปราการ SDCL.022/2558 11/11/2557 10/11/2558
21 บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำก้ด โรงงาน 1 นวนคร ปทุมธานี SDCL.021/2558 10/11/2557 09/11/2558
20 บริษัทซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด สระบุรี SDCL.020/2558 10/11/2557 09/11/2558
19 บริษัทเอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด กรุงเทพฯ SDCL.019/2558 07/11/2557 06/11/2558
18 บริษัทฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ SDCL.018/2558 06/11/2557 05/11/2558
17 บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด สมุทรปราการ SDCL.017/2558 06/11/2557 05/11/2558
16 บริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด ระยอง SDCL.016/2558 06/11/2557 05/11/2558
15 บริษัทโอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี SDCL.015/2558 03/11/2557 02/11/2558
14 บริษัทโกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จำกัด สมุทรปราการ SDCL.014/2558 31/10/2557 30/10/2558
13 บริษัทโดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง SDCL.013/2558 30/10/2557 29/10/2558
12 บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ?SDCL.012/2558 28/10/2557 27/10/2558
11 บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง สมุทรปราการ SDCL.011/2558 15/10/2557 14/10/2558
10

บริษัทรอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด

สมุทรปราการ SDCL.010/2558 15/10/2557 14/10/2558
9 บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันเชียงใหม่ เชียงใหม่ SDCL.009/2558 14/10/2557 13/10/2558
8 บริษัทโตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา SDCL.008/2558 13/10/2557 12/10/2558
7 บริษัทโกรเบสท์อาหารแช่แข็ง จำกัด นครพนม SDCL.007/2558 10/10/2557 09/10/2558
6 บริษัทเทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย SDCL.006/2558 10/10/2557 09/10/2558
5 บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา SDCL.005/2558 09/10/2557 08/10/2558
4 บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด สาขาบางกล่ำ สงขลา SDCL.004/2558 08/10/2557 07/10/2558
3 บริษัทพาเนล พลัส จำกัด สงขลา SDCL.003/2558 08/10/2557 07/10/2558
2 บริษัทเซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด (สาขานาทวี) สงขลา SDCL.002/2558 08/10/2557 07/10/2558
1

บริษัททริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ปราจีนบุรี SDCL.001/2558 08/10/2557 07/10/2558
บริษัทคิงฟิชเชอร์
โฮลดดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา
สงขลา 19/09/2557 18/09/2558
บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ สงขลา 19/09/2557 18/09/2558
บริษัท ซี พี จี การ์เม้นท์ จำกัด
กรุงเทพฯ 12/09/2557 11/09/2558
บริษัทคาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพฯ 11/09/2557 10/09/2558
บริษัทพิจิตร พี.เอส.อาร์.ฟุตแวร์ จำกัด พิจิตร 11/09/2557 10/09/2558
บริษัทนิวเอเซีย สปอร์ตส์ กู๊ดส์ จำกัด กรุงเทพฯ 10/09/2557 09/09/2558
บริษัทดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด สมุทรปราการ 10/09/2557 09/09/2558
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด สงขลา 10/09/2557 09/09/2558
บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ลพบุรี 10/09/2557 09/09/2558
บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด ชลบุรี 08/09/2557 07/09/2558
บริษัทเซาท์แลนด์ รีซอร์ซ จำกัด สาขาบางกล่ำ สงขลา 08/09/2557 07/09/2558
? บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ
? 07/09/2557
06/09/2558?
บริษัทเอส.พี.เอส โคออฟเพอเรท จำกัด ฉะเชิงเทรา 05/09/2557 04/09/2558
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โรงงานวังน้อย? พระนครศรีอยุธยา 01/09/2557 31/08/2558


?

ชื่อสถานประกอบกิจการ
? ?? วันที่
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โรงงานโรจนะ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 01/09/2557
บริษัทเชียงใหม่โฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดเชียงใหม่ 01/09/2557
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 01/09/2557
บริษัทไทยซิลิเกต เคมิคัล จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดชลบุรี 01/09/2557

บริษัทแอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) กรุงเทพฯ

27/08/2557

บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง

27/08/2557

บริษัทสเต็ป สโตนส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดลำพูน

25/08/2557

บริษัทพี.เจ้น.อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดชลบุรี

25/08/2557

บริษัทอีสเทิร์นซิลิเกต จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดชลบุรี

21/08/2557
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดลพบุรี 19/08/2557
บริษัทเจ มายกี้ไทย กรุ๊ป จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 18/08/2557
บริษัทนิตพอยน์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดนครปฐม 15/08/2557
บริษัทไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดกระบี่ 15/08/2557
บริษัทเบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนครปฐม 15/08/2557
บริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรสาคร 15/08/2557
บริษัทสยามทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปราจีนบุรี 31/07/2557
SILVERR RAIN EXPORT CO.,LTD 28/07/2557
บริษัทบี.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดสมุทรปราการ 28/07/2557
บริษัทแปรงไทยแห่งแรก จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดสมุทรปราการ 28/07/2557
บริษัทเอเซียติคอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรสงคราม 07/07/2557
บริษัทเซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด สาขาบางกล่ำ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสงขลา 07/07/2557
บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์) จังหวัดสงขลา 03/07/2557
บริษัทโซป เอ็น เซนท์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดเชียงใหม่ 03/07/2557
บริษัทฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดชลบุรี 02/07/2557
บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด (ระดับสมบูรณ์? ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 30/06/2557
บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ 16/06/2557
บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร (ระดับสมบูรณ์ ข้นริเริ่ม) จังหวัดยโสธร 13/06/2557
บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ 13/06/2557
บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนครปฐม 12/06/2557
บริษัทไดนามิค ทรานสปอร์ต จำกัด (ระดับสมบูรณ์) กรุงเทพฯ 06/06/2557
บริษัทควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) กรุงเทพฯ 09/06/2557
บริษัทซันไชน์ เพรส จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดสมุทรปราการ 29/05/2557
บริษัทโอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด (สาขาหนองบัวแดง) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดชัยภูมิ 26/05/2557
บริษัทเบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ริเริ่ม) จังหวัดลำพูน 22/05/2557
บริษัทซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ริเริ่ม) จังหวัดระยอง 22/05/2557
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดเชียงใหม่ 22/05/2557
บริษัททวินส์สเปเชี่ยล จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดสมุทรสาคร 20/05/2557
บริษัทนูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 20/05/2557
บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) กรุงเทพฯ 10/04/2557
บริษัทฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดนครราชสีมา 11/03/2557
บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดปราจีนบุรี 26/02/2557
บริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดนครปฐม 24/02/2557
บริษัทไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดราชบุรี 20/02/2557
บริษัทปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ 20/02/2557
บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนครปฐม 12/02/2557
บริษัทสีมา คอนเทนเน่อร์แบ๊ก จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดนครราชสีมา 12/02/2557
บริษัทไทยคีทาฮารา จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/02/2557
บริษัทไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดลำพูน 24/01/2557
บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนนทบุรี 17/01/2557
บริษัทโอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) กรุงเทพฯ 09/01/2557
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดสมุทรปราการ 08/01/2557
บริษัทสยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดปราจีนบุรี 06/01/2557
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 25/12/2556
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดเชียงใหม่ 11/12/2556
บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) สาขาอุดรธานี (ยางแผ่น) จังหวัดอุดรธานี 30/10/2556
บริษัทอุดร มาสเตอร์เทค จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดอุดรธานี 30/10/2556
บริษัทเอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22/10/2556
บริษัทเซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง 22/10/2556
บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดลพบุรี 18/10/2556
บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 14/10/2556
บริษัทมาจอเร็ตต์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดปทุมธานี 14/10/2556
บริษัทนีโอคอสเมด จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปทุมธานี 11/10/2556
บริษัทโดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดระยอง 10/10/2556
บริษัททริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปราจีนบุรี 09/10/2556
บริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดระยอง 07/10/2556
บริษัทบีทีจี ฟีดมิลล์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดลพบุรี 02/10/2556
บริษัทบริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดระยอง 30/09/2556
บริษัทซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด จังหวัดสระบุรี 30/09/2556
บริษัทบี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดลพบุรี 23/09/2556
บริษัทอินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18/09/2556
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)โรงงานวังน้อย (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/09/2556
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)โรงงานโรจนะ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/09/2556
บริษัทรอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 06/09/2556
บริษัทสยาม ทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปราจีนบุรี ?26/07/2556
บริษัทโตโยต้า โบโชคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 13/06/2556
บริษัทเอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง 06/06/2556
บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 05/06/2556
บริษัทซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จังหวัดระยอง 05/06/2556
บริษัทเอ็กซา ซีแลม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ 29/04/2556
บริษัทโตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 26/03/2556
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดเชียงใหม่ 15/03/2556

บริษัทชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดเชียงราย

15/03/2556

บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเเชียงใหม่

31/01/2556

บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ระดับสมบุรณ์ ขั้นพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

14/12/2555

บริษัทคิงฟิเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสงขลา

13/12/2555

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันเชียงใหม่ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดเชียงใหม่

?06/12/2555

บริษัทซิลเวอร์เรนเอ๊กปอร์ต จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดเชียงใหม่

?06/12/2555

บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดนครปฐม

30/11/2555

บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จังหวัดชลบุรี

27/11/2555

บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จังหวัดนครปฐม

22/11/2555

บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์? ขั้นพัฒนา) จังหวัดสมุทรปราการ

24/10/2555
บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด (ระดับสมบูรณ์) จังหวัดเชียงใหม่ 27/09/2555
บริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรสาคร 24/09/2555
บริษัทบริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง 24/09/2555
บริษัทบริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดระยอง 24/09/2555

บริษัทพีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)จังหวัดชลบุรี

24/09/2555
บริษัทห้องเย็นกู้ดฟอร์จูน จำกัด? (ระดันสมูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 07/09/2555
บริษัทสยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด (ระดับสมบุรณ์ ขั้นสูงสุด) จังหวัดปราจีนบุรี 13/09/2555
บริษัทไทร์อัมพ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)? จังหวัดราชบุรี 07/09/2555
บริษัททริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดปราจีนบุรี 13/09/2555
บริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดระยอง 17/09/2555
บริษัทนูทริกซ์ จำกัด? (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดฉะเชิงเทรา 30/08/2555
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) โรงงานบางชัน) ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม กรุงเทพฯ 30/08/2555
บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี 30/08/2555
บริษัทบี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดลพบุรี 30/08/2555
บริษัทรอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดสมุทรปราการ 27/08/2555
บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สขาลาดหญ้า (ระดับสมสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) กรุงเทพฯ 27/08/2555
บริษัทห้างสรพพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดชลบุรี 27/08/2555
บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลาดหญ้า (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) กรุงเทพฯ 27/08/2555
บริษัทเทพอรุโณทัย จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดหนองคาย 27/08/2555
บริษัทโดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบุรณ์ ขั้นพัฒนา) จังหวัดระยอง 23/08/2555
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี? จำกัด โรงงานโรจนะ(ระดับสมบูรณ์? ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/08/2555
บริษัทแมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด โรงงานวังน้อย (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/08/2555
บริษัทสีมา คอนเทนเน่อร์ แบ็ก จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) จังหวัดนครราชสีมา 27/07/2555
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด? (ระดับสมบูรณ์? ขั้นริเริ่ม) จังหวัดขอนแก่น 27/07/2555
บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) กรุงเทพฯ 23/07/2555
บริษัทวาไทยอุตสาหกรรม จำกัด? (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)? จังหวัดนนทบุรี 23/07/2555
บริษัทเอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23/07/2555
บริษัทเอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัด? จังหวัดชุมพร (ระดับสมบูรณ์? ขั้นริเริ่ม) 23/07/2555
บริษัททรงชัยปั่นทอง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 27/03/2555
บริษัทริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 27/03/2555
บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) ? 27/03/2555
บริษัทสเต็ป สโตนส์ จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)??? 27/03/2555
บริษัทเอก-ชัยดิสทริบิวชั่น ซิสเทม สาขาพิษณุโลก (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด)?????? 27/03/2555
บริษัทแอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสามบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 27/03/2555
บริษัทกาสะลองเซรามิคส์ จำกัด จังหวัดลำปาง (ระดับสมบูรณ์) 22/02/2555????
บริษัทแปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด จังหวัดตรัง (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) 14/02/2555
บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)?
06/01/2555
บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า) 06/01/2555
บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 06/01/2555
บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดลำพูน(ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)? 14/11/2554
บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด จังหวัดลำพูน? (ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด)??? 14/10/2554??
บริษัท เคียวเซร่า คินเซคิ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)?
16/10/2554
บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 14/11/2554
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรุงเทพฯ (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 6/04/2554
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 04/03/2554
บริษัท ไดมอนด์ สตาร์ช จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) 27/01/2554
บริษัท สุวรรณอุตสาหกรรมปั่นทอ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) 27/01/2554
บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ระด้บสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) ? ? ? ? ? ? ??
?27/01/2554
บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)? 27/01/2554
บริษัท ควอลิตี้ สกิลล์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา) 1/12/2553 ?
บริษัท เอสดับบลิว-คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) ? ??
28/11/2553
บริษัท บางกอกรับเบอร์สหรัตน จำกั ด(ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด) ? ? ??
23/11/2553
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระดับสมบูรณ์ ขั้นพัฒนา)?
08/09/2553
บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม)?
08/09/2553
บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม) ?08/09/2553
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด (ระดับสมบูรณ์ ขั้นก้าวหน้า)?
08/09/2553 ? ? ??
บริษัทวงศ์เอกอุตสาหกรรมจำกัด(ระดับสมบูรณ์) 08/09/2553

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????
?? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
?? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ??
?? ? ? ? ? ? ??????????????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????