มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓

 

 cover tls8001 2563 th

cover tls8001 2563 eng

 

tls8001 2563 China Page 01

tls8001 2563 Japan Page 01

 

manualtls8001 2563 Page 001

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (announment.pdf)ประกาศกรมมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส95 kB2021-01-13 03:50
Download this file (manualtls8001-2563.pdf)คู่มือการพัฒนาศักยภาพ สปก. ตามข้อกำหนด มรท. นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา3964 kB2020-10-22 02:24
Download this file (tls01-17-04-2563.pdf)ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา227 kB2020-04-17 03:35
Download this file (tls03-17-04-2563.pdf)ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑ นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา239 kB2020-04-17 03:36
Download this file (TLS8001-2020_Eng.pdf)ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (ภาษาอังกฤษ) นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา1125 kB2020-10-16 07:52
Download this file (tls8001-2563-China.pdf)ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (ภาษาจีน) นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา2511 kB2020-10-19 06:35
Download this file (tls8001-2563-Japan.pdf)ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (ภาษาญี่ปุ่น)  นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา2510 kB2020-10-19 06:36
Download this file (tls8001-2563-th.pdf)ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (ภาษาไทย) นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา4088 kB2020-10-16 07:53
Download this file (แนวทางการปรับเปลี่ยนการรับรองมาตรฐานแรง.pdf)แนวทางการปรับเปลี่ยนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา73 kB2020-05-08 03:59