เอกสารกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงค่ะ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หนังสือแจ้งการประเมิน เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 3697
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 2096
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 1832

หมวดหมู่รอง

 • เอกสาร มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เวอร์ชั่นใหม่

  เอกสาร มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เวอร์ชั่นใหม่

  Attachments:
  FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
  Download this file (0000000001Remote Audit Example.pdf)ตัวอย่างหนังสือ Remote Audit ตัวอย่างหนังสือแจ้งlสถานประกอบกิจการ เรื่องการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย รูปแบบการประเมินระยะไกล (Remote Audit) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส246 kB2021-06-08 08:39
  Download this file (000000000Audit Plan example .pdf)ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประเมินฯตัวอย่างแผนปฏิบัติการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส105 kB2020-12-02 02:45
  Download this file (0000000016.7.pdf)แนวการสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ไฟล์ PDF)แนวการสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส107 kB2020-12-23 07:04
  Download this file (000000016.7.xls)แนวการสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ไฟล์ Excel)แนวการสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ไฟล์ Excel)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส64 kB2020-12-23 07:01
  Download this file (0000001 tls 03 2563 (2).doc)กรร. 03 (ไฟล์ Word)แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.03) (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส415 kB2020-08-28 13:14
  Download this file (0000002 กรร.03.pdf)กรร.03 (ไฟล์ PDF)แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.03) (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส104 kB2020-08-28 13:11
  Download this file (00000025.5 AA.doc)แบบประเมินขั้นตอนที่ 1 (แบบ Word)แบบประเมินขั้นตอนที่ 1 ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) ระดับพื้นฐาน (ไฟส์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส197 kB2020-12-23 07:18
  Download this file (00000025.5 AA.pdf)แบบประเมินขั้นตอนที่ 1 (ไฟส์ PDF)แบบประเมินขั้นตอนที่ 1 ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) ระดับพื้นฐาน (ไฟส์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส210 kB2020-12-23 07:20
  Download this file (0000003 tls .06 2563.doc)กรร.06 (ไฟล์ Word)หนังสือว่าด้วยการรักษาความลับ กรร. 06 (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส70 kB2020-08-28 13:08
  Download this file (0000004 tls .06.pdf)กรร.06 (ไฟล์ PDF)หนังสือว่าด้วยการรักษาความลับ (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส118 kB2020-08-28 13:03
  Download this file (0000004.9-07.doc)กรร.07 (ไฟล์ Word)กรร.07 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส66 kB2020-12-23 07:08
  Download this file (0000004.9-07.pdf)กรร.07 (ไฟล์ PDF)กรร.07 หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส97 kB2020-12-23 07:09
  Download this file (0000005 tls 11 2563.doc)กรร.11 (ไฟล์ Word)รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส121 kB2020-08-28 13:01
  Download this file (0000006 tl 11.pdf)กรร.11 (ไฟล์ PDF)รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส171 kB2020-08-28 12:58
  Download this file (0000006.9-12.doc)กรร.12 (ไฟล์ Word)กรร.12 การประชุมเปิดสำหรับการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย โดยภาครัฐ (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส73 kB2020-12-23 07:10
  Download this file (0000006.9-12.pdf)กรร.12 (ไฟล์ PDF)กรร.12 การประชุมเปิดสำหรับการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย โดยภาครัฐ (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส114 kB2020-12-23 07:14
  Download this file (0000007 tls 13 2563.doc)กรร.13 (ไฟล์ Word)รายงานข้อบกพร่องการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร.13) (ไฟล์ Word) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส112 kB2020-08-28 12:56
  Download this file (0000008 tls 13.pdf)กรร. 13 (ไฟล์ PDF)รายงานข้อบกพร่องการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร.13) (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส159 kB2020-08-28 09:00
  Download this file (0000009 tls 16 2563.doc)กรร.16 (ไฟล์ Word)เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร. 16) (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส420 kB2020-08-28 08:59
  Download this file (0000010 tls 16.pdf)กรร.16 (ไฟล์ PDF)เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร. 16) (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส358 kB2020-08-28 08:57
  Download this file (0000011 tls 18 2563.doc)รายงานข้อสังเกต (กรร.18) (ไฟล์ Word)รายงานข้อสังเกตการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร.18) (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส101 kB2020-08-28 08:55
  Download this file (0000012 tls 18.pdf)รายงานข้อสังเกตฯ (กรร.18) (ไฟส์ PDF)รายงานข้อสังเกตการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร.18) (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส171 kB2020-08-28 08:54
  Download this file (0000013. tls interview from.doc)แบบเรียกสัมภาษณ์ (ไฟล์ Word)แบบเรียกสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ไฟล์ Word) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส91 kB2020-08-28 08:50
  Download this file (0000014 6. Interview from.pdf)แบบเรียกสัมภาษณ์ (ไฟล์ PDF)แบบเรียกสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส131 kB2020-08-28 08:49
  Download this file (0000017 tls 01-08 (8001-2563) (1) (1).doc)แบบ กรร.01-08 (ไฟล์ Word)แบบรายงานการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส2001 kB2020-08-28 08:46
  Download this file (0000018 01-08 (8001-2563).pdf)แบบ กรร.01-08 (ไฟล์ PDF)แบบรายงานการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส408 kB2020-08-28 08:43
  Download this file (0000018 แบบรายงาน กรร.01-26 (8001-2563).doc)แบบ กรร. 01-26 (ไฟล์ Word)แบบรายงานการตรวจติดตามหลังการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน (กรร.01-06) ( ไฟส์ Word) )นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส1065 kB2020-08-28 07:59
  Download this file (0000019 01-26 (8001-2563).pdf)แบบ กรร.01-26 (ไฟล์ PDF)แบบรายงานการตรวจติดตามหลังการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน (กรร.01-06) ( ไฟส์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส428 kB2020-08-28 07:57
  Download this file (0000021check list 2563 ( 4.1-4.12 และ 4.14).xls)Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.1-4.12 และ 4.14 (ไฟล์ Excel) รายงานการประเมิน Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.1-4.12 และ 4.14 (ไฟล์ Excel)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส504 kB2020-08-28 07:54
  Download this file (0000022check list 2563 (4.1-4.12 และ 4.14).pdf)Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.1-4.12 และ 4.14 (ไฟล์ PDF) รายงานการประเมิน Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.1-4.12 และ 4.14 (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส298 kB2020-08-28 07:53
  Download this file (0000023 check list 2563 4.13.xls)Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.13 (ไฟล์ Excel) รายงานการประเมิน Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.13 (ไฟล์ Excel) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส496 kB2020-08-28 07:52
  Download this file (0000024 Atlist documents.pdf)รายชื่อเอกสารที่ต้องเตรียมรายชื่อเอกสารที่ต้องเตรียมในวันตรวจประเมินระดับพื้นฐาน (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส308 kB2021-02-10 04:12
  Download this file (0000024 check list 2563 (4.13).pdf)Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.13 (ไฟล์ PDF) รายงานการประเมิน Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.13 (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส393 kB2020-08-28 07:50
  Download this file (0000025 Appy.pdf)แบบแสดงความจำนงเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (ไฟล์ PDF)แบบแสดงความจำนงเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) กรร.28 (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส101 kB2020-08-31 09:01
  Download this file (0000026 APP.doc)แบบแสดงความจำนงเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (ไฟล์ Word) แบบแสดงความจำนงเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) กรร.28 (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส96 kB2020-08-31 09:02
  Download this file (0000027 SEL27.doc)แบบ กรร. 27 (ไฟล์ Word)แบบการประกาศแสดงตนเอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.27) (ไฟล์ Word) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส72 kB2020-09-01 02:54
  Download this file (0000028 Self27.pdf)แบบ กรร. 27 (ไฟล์ PDF)แบบการประกาศแสดงตนเอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.27) (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส90 kB2020-09-01 02:53
  Download this file (0000029 SELF 28.pdf)แบบ กรร. 28 (ไฟล์ PDF)แบบรายงานการประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.28) (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส442 kB2020-09-01 03:02
  Download this file (0000030 SELF 28.doc)แบบ กรร.28 (ไฟล์ Word)แบบรายงานการประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.28) (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส1864 kB2020-09-14 06:29
  จำนวนเนื้อหา:
  0