เอกสารกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงค่ะ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (กรร.03) (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 6016
แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (กรร.03) (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 6424
หนังสือแจ้งการประเมิน เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 3149
รายการการตรวจประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (Check List TLS 8001-2010) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 5533
แบบ กรร.13 รายงานข้อบกพร่องฯ (ใบ CAR ไฟส์ Word) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 2374
แบบ กรร.13 รายงานข้อบกพร่องฯ (ใบ CAR) (ไฟส์ PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 1065
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 1747
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 1556
แบบ กรร.18 รายงานข้อสังเกต เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 1521
แบบ กรร.16 เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรอง (ไฟส์ Microsoft Word และไฟส์ PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 2645

หมวดหมู่รอง

 • เอกสาร มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เวอร์ชั่นใหม่

  เอกสาร มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เวอร์ชั่นใหม่

  Attachments:
  FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
  Download this file (0000001 tls 03 2563 (2).doc)กรร. 03 (ไฟล์ Word)แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.03) (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส415 kB2020-08-28 13:14
  Download this file (0000002 กรร.03.pdf)กรร.03 (ไฟล์ PDF)แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.03) (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส104 kB2020-08-28 13:11
  Download this file (0000003 tls .06 2563.doc)กรร.06 (ไฟล์ Word)หนังสือว่าด้วยการรักษาความลับ กรร. 06 (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส70 kB2020-08-28 13:08
  Download this file (0000004 tls .06.pdf)กรร.06 (ไฟล์ PDF)หนังสือว่าด้วยการรักษาความลับ (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส118 kB2020-08-28 13:03
  Download this file (0000005 tls 11 2563.doc)กรร.11 (ไฟล์ Word)รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส121 kB2020-08-28 13:01
  Download this file (0000006 tl 11.pdf)กรร.11 (ไฟล์ PDF)รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส171 kB2020-08-28 12:58
  Download this file (0000007 tls 13 2563.doc)กรร.13 (ไฟล์ Word)รายงานข้อบกพร่องการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร.13) (ไฟล์ Word) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส112 kB2020-08-28 12:56
  Download this file (0000008 tls 13.pdf)กรร. 13 (ไฟล์ PDF)รายงานข้อบกพร่องการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร.13) (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส159 kB2020-08-28 09:00
  Download this file (0000009 tls 16 2563.doc)กรร.16 (ไฟล์ Word)เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร. 16) (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส420 kB2020-08-28 08:59
  Download this file (0000010 tls 16.pdf)กรร.16 (ไฟล์ PDF)เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร. 16) (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส358 kB2020-08-28 08:57
  Download this file (0000011 tls 18 2563.doc)รายงานข้อสังเกต (กรร.18) (ไฟล์ Word)รายงานข้อสังเกตการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร.18) (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส101 kB2020-08-28 08:55
  Download this file (0000012 tls 18.pdf)รายงานข้อสังเกตฯ (กรร.18) (ไฟส์ PDF)รายงานข้อสังเกตการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) (กรร.18) (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส171 kB2020-08-28 08:54
  Download this file (0000013. tls interview from.doc)แบบเรียกสัมภาษณ์ (ไฟล์ Word)แบบเรียกสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ไฟล์ Word) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส91 kB2020-08-28 08:50
  Download this file (0000014 6. Interview from.pdf)แบบเรียกสัมภาษณ์ (ไฟล์ PDF)แบบเรียกสัมภาษณ์ลูกจ้าง (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส131 kB2020-08-28 08:49
  Download this file (0000017 tls 01-08 (8001-2563) (4).doc)แบบ กรร.01-08 (ไฟล์ Word)แบบรายงานการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส1203 kB2020-08-28 08:46
  Download this file (0000018 01-08 (8001-2563).pdf)แบบ กรร.01-08 (ไฟล์ PDF)แบบรายงานการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส306 kB2020-08-28 08:43
  Download this file (0000018 แบบรายงาน กรร.01-26 (8001-2563).doc)แบบ กรร. 01-26 (ไฟล์ Word)แบบรายงานการตรวจติดตามหลังการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน (กรร.01-06) ( ไฟส์ Word) )นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส1065 kB2020-08-28 07:59
  Download this file (0000019 01-26 (8001-2563).pdf)แบบ กรร.01-26 (ไฟล์ PDF)แบบรายงานการตรวจติดตามหลังการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับพื้นฐาน (กรร.01-06) ( ไฟส์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส428 kB2020-08-28 07:57
  Download this file (0000021check list 2563 ( 4.1-4.12 และ 4.14).xls)Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.1-4.12 และ 4.14 (ไฟล์ Excel) รายงานการประเมิน Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.1-4.12 และ 4.14 (ไฟล์ Excel)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส504 kB2020-08-28 07:54
  Download this file (0000022check list 2563 (4.1-4.12 และ 4.14).pdf)Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.1-4.12 และ 4.14 (ไฟล์ PDF) รายงานการประเมิน Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.1-4.12 และ 4.14 (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส298 kB2020-08-28 07:53
  Download this file (0000023 check list 2563 4.13.xls)Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.13 (ไฟล์ Excel) รายงานการประเมิน Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.13 (ไฟล์ Excel) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส496 kB2020-08-28 07:52
  Download this file (0000024 check list 2563 (4.13).pdf)Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.13 (ไฟล์ PDF) รายงานการประเมิน Check list มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อ 4.13 (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส393 kB2020-08-28 07:50
  Download this file (0000025 Appy.pdf)แบบแสดงความจำนงเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (ไฟล์ PDF)แบบแสดงความจำนงเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) กรร.28 (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส209 kB2020-08-31 09:01
  Download this file (0000026 APP.doc)แบบแสดงความจำนงเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (ไฟล์ Word) แบบแสดงความจำนงเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓) กรร.28 (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส96 kB2020-08-31 09:02
  Download this file (0000027 SEL27.doc)แบบ กรร. 27 (ไฟล์ Word)แบบการประกาศแสดงตนเอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.27) (ไฟล์ Word) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส72 kB2020-09-01 02:54
  Download this file (0000028 Self27.pdf)แบบ กรร. 27 (ไฟล์ PDF)แบบการประกาศแสดงตนเอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.27) (ไฟล์ PDF) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส151 kB2020-09-01 02:53
  Download this file (0000029 SELF 28.pdf)แบบ กรร. 28 (ไฟล์ PDF)แบบรายงานการประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.28) (ไฟล์ PDF)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส292 kB2020-09-01 03:02
  Download this file (0000030 SELF 28 (2).doc)แบบ กรร.28 (ไฟล์ Word)แบบรายงานการประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ (กรร.28) (ไฟล์ Word)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส1153 kB2020-09-14 06:29
  จำนวนเนื้อหา:
  0