Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เอกสารกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (กรร.03) (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 1587
แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (กรร.03) (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 3920
หนังสือแจ้งการประเมิน เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 252
แบบ กรร.13 รายงานข้อบกพร่องฯ (ใบ CAR ไฟส์ Word) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 690
แบบ กรร.13 รายงานข้อบกพร่องฯ (ใบ CAR) (ไฟส์ PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 165
แบบ กรร. 16 เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรอง (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 928
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 747
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 635
แบบ กรร.18 รายงานข้อสังเกต เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 648
แบบ กรร.16 เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรอง (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 956