Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เอกสารกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (กรร.03) (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 1353
แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (กรร.03) (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 3522
หนังสือแจ้งการประเมิน เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 136
แบบ กรร.13 รายงานข้อบกพร่องฯ (ใบ CAR ไฟส์ Word) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 602
แบบ กรร.13 รายงานข้อบกพร่องฯ (ใบ CAR) (ไฟส์ PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 62
แบบ กรร. 16 เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรอง (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 824
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 640
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 549
แบบ กรร.18 รายงานข้อสังเกต เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 563
แบบ กรร.16 เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรอง (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 810