Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เอกสารกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (กรร.03) (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 1105
แบบคำขอการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ (กรร.03) (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 3138
หนังสือแจ้งการประเมิน เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 9
แบบ กรร. 16 เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรอง (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 695
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 502
แบบกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (DOC) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 452
แบบ กรร.18 รายงานข้อสังเกต เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 464
แบบ กรร.16 เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการออกใบรับรอง (PDF) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 659
แบบ กรร. 14 การปิดประชุมสำหรับการตรวจประเมินฯ เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 369
แบบ กรร.13 รายงานข้อบกพร่องฯ (ใบ CAR) เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 485