รายชื่อ สปก.ที่รับรองโดยหน่วยรับรองภาคเอกชน

รายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓
โดยหน่วยรับรองภาคเอกชน

 

                    

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (0004 CB.xls)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563บัญชีรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับสมบูรณ์ รับรองโดยหน่วยรับรองภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส46 kB2020-04-17 08:50
Download this file (002  CB.xls)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562บัญชีรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับสมบูรณ์ รับรองโดยหน่วยรับรองภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส47 kB2020-04-17 08:40
Download this file (002 CB 2561.xls)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561บัญชีรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับสมบูรณ์ รับรองโดยหน่วยรับรองภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 79 แห่งนางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส47 kB2020-04-17 08:40
Download this file (02 CB 2561.xls)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560บัญชีรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับสมบูรณ์ รับรองโดยหน่วยรับรองภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส47 kB2020-01-15 08:35