สรุปรายงานที่สถานประกอบกิจการนำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practiecs : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ ประจำปี 2561 - 2563

สรุปรายงานที่สถานประกอบกิจการนำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practiecs : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ ประจำปี 2561 - 2563

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (glp 262.pdf)สรุปรายงาน สปก.ที่นำตราสัญลักษณ์ GLP ไปใช้สรุปรายงานสถานประกอบกิจการที่นำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ ประจำปี 2561-2563นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส115 kB2020-01-23 03:52