addline

 

info64 2ปรบ1

รายละเอียดหลักสูตร การจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Conference

รายละเอียดลักสูตรการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Conference จำนวน 3 หลักสูตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน

โทร 0 2245 1371 - 2

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (course04.pdf)course04.pdfรายละเอียดหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในองค์กรนายธนะพล คามวัลย์305 kB2021-02-22 08:10
Download this file (course05.pdf)course05.pdfรายละเอียดหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานภายใต้สถานการณ์ Covid 19นายธนะพล คามวัลย์323 kB2021-02-22 08:11
Download this file (course06.pdf)course06.pdfรายละเอียดหลักสูตร การแก้ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ Covid 19 ระลอกใหม่นายธนะพล คามวัลย์103 kB2021-02-22 08:18