addline

 

info64 2ปรบ1

ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ ระหว่างวันที่ 23-25 ฑันวาคม 2563 ณ ห้องอาร์ทิเคิง ชั้น 2 อาคาร 1 โรงแรมบางกอก ชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดปรากฏตามข้างล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (hrdg-22-12-63-01.pdf)hrdg-22-12-63-01.pdfรายชื่อนางสาวกฤษณา นาทอง53 kB2020-12-22 03:01
Download this file (hrdg-22-12-63-02.pdf)hrdg-22-12-63-02.pdfกำหนดการนางสาวกฤษณา นาทอง24 kB2020-12-22 03:01
Download this file (hrdg-22-12-63-03.pdf)hrdg-22-12-63-03.pdfแผนที่นางสาวกฤษณา นาทอง171 kB2020-12-22 03:01
Download this file (hrdg-22-12-63-04.pdf)hrdg-22-12-63-04.pdfพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541นางสาวกฤษณา นาทอง1446 kB2020-12-22 03:02
Download this file (hrdg-22-12-63-05.pdf)hrdg-22-12-63-05.pdfพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518นางสาวกฤษณา นาทอง19971 kB2020-12-22 03:02
Download this file (hrdg-22-12-63-06.pdf)hrdg-22-12-63-06.pdfการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและการย้าย สปก.นางสาวกฤษณา นาทอง5162 kB2020-12-22 03:03
Download this file (hrdg-22-12-63-07.pdf)hrdg-22-12-63-07.pdfพ.ร.บ.ความปลอดภัย พ.ศ.2554 (มีอัตราโทษ)นางสาวกฤษณา นาทอง1364 kB2020-12-22 03:04
Download this file (hrdg-22-12-63-08.pdf)hrdg-22-12-63-08.pdfกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานนางสาวกฤษณา นาทอง639 kB2020-12-22 03:04
Download this file (hrdg-22-12-63-09.pdf)hrdg-22-12-63-09.pdfรายละเอียดหลักสูตรนางสาวกฤษณา นาทอง78 kB2020-12-22 03:05