addline

 

info64 2ปรบ1

ดาวน์โหลดใบสมัครการอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2563"

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2563

*****โปรดศึกษารายละเอียดคำชี้แจง ก่อนส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม*****

ขอบคุณครับ

ติดต่อสอบถาม โทร 0-2245-1371-2

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (HR_2020_01.pdf)HR_2020_01.pdfกำหนดการนายธนะพล คามวัลย์36 kB2020-06-12 04:28
Download this file (HR_2020_02.pdf)HR_2020_02.pdfหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การอบรมนายธนะพล คามวัลย์29 kB2020-06-12 04:29
Download this file (HR_2020_03.pdf)HR_2020_03.pdfใบสมัครนายธนะพล คามวัลย์47 kB2020-06-12 04:29
Download this file (HR_2020_04.pdf)HR_2020_04.pdfหนังสือรับรองนายธนะพล คามวัลย์65 kB2020-06-12 04:30
Download this file (HR_2020_05.pdf)HR_2020_05.pdfรายละเอียดหลักสูตรนายธนะพล คามวัลย์56 kB2020-06-12 04:30
Download this file (HR_2020_06.pdf)HR_2020_06.pdfขั้นตอนการสมัครอบรมนายธนะพล คามวัลย์33 kB2020-06-12 04:31
Download this file (HR_2020_07.pdf)HR_2020_07.pdfแผนที่โรงแรมนายธนะพล คามวัลย์260 kB2020-06-12 04:31