addline

 

info64 2ปรบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
รายละเอียดหลักสูตร การจัดอบรมช่วง 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 02 เมษายน 2564 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 332
คู่มือการลงทะเบียนอบรมระบบ e-Service 01 เมษายน 2564 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 145
รายละเอียดหลักสูตร การจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Conference 22 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 261
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ 22 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 370
รายละเอียดหลักสูตรโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1296
คำชี้แจงการสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 718
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" 02 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 878
ดาวน์โหลดใบสมัครการอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2563" 15 มิถุนายน 2563 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1808
เอกสารบรรยาย หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 2 (25 - 29 พ.ค.63) 04 มิถุนายน 2563 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1959
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองบนหลักสุจริตใจเพื่อการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 17 มีนาคม 2563 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 672
คลิ๊ก อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม ประจำปี 2563 "ล่าสุด" 10 มีนาคม 2563 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1674
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี 22 มกราคม 2563 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1128
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำทางการบริหารองค์กรในยุค 4.0 08 มกราคม 2563 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 802
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) 20 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 643
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 - 2010 17 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 488
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 04 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 501
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 1295
อยากรู้ไหมว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างที่จัดในปีนี้ คลิ๊ก! 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 2484
โปรดศึกษารายละเอียดคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนสมัครเข้ารับการอบรม 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 1321
คลิ๊ก อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม ประจำปี 2563 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 5279