Black Ribbon

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับแรงงานต่างด้าว รุ่นที่ 1 14 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 134
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่ การจัดอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ภาษาเมียนมาเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รุ่นที่ 3 09 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 155
อบรมฟรี ส่งท้ายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 791
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ภาษาเมียนมาเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 03 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 332
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 20 มกราคม 2560 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 503
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร "กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 2" 13 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 472
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่ การจัดอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองบนหลักสุจริตจะเพื่อการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ 12 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 257
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 04 มกราคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 383
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่น 2 28 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 431
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 21 ธันวาคม 2559 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 240