Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน TLS 8001 - 2010 06 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 234
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน TLS 8001 - 2010 23 มกราคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 259
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" 22 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 323
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กลยุทธุ์การบริหารคนเชิงรุกยุคดิทัล 22 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 310
ปรกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล 15 มกราคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 428
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร การบริหารองค์กรในยุค Thailand 4.0 09 มกราคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 419
อบรมฟรี.!! ส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05 มกราคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1153
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ 03 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 601
ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" 03 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 522
รายละเอียดหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" 25 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 841