Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี 20 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 77
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 17 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 108
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 17 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 83
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 15 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 123
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร CSR กับมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 06 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 240
ประกาศ..ขอเลื่อนการอบรมเพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร 31 ตุลาคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 494
ประกาศ..ขอเลื่อนการอบรม 2 หลักสูตร 20 ตุลาคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 678
จัดแน่น..!! ต้อนรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 ตุลาคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 2853
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับแรงงานต่างด้าว รุ่นที่ 1 14 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 575
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่ การจัดอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ภาษาเมียนมาเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รุ่นที่ 3 09 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 365