Good Labour Practices (GLP)

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
GLP Guidelines For Shrimp Farms in Thailand 04 ธันวาคม 2562 421
ประกาศกรมฯ เรื่อง เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 05 กรกฎาคม 2562 1309
ขั้นตอนการดำเนินงาน 16 มีนาคม 2561 1819
เรื่องที่ต้องปฏิบัติใน TLS&GLP 16 มีนาคม 2561 2374
10 เรื่องในการเป็น สปก. ที่มีการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 16 มีนาคม 2561 2254
powerpoint แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 26 มกราคม 2561 2492
แนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติ GLP (แบบ GLP 02) 26 มกราคม 2561 2065
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สำหรับฟาร์มและสถานที่ฝักไข่สัตว์ปีกในประเทศ 22 พฤศจิกายน 2560 1734
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สำหรับสถานประกอบกิจการทั่วไป 01 กุมภาพันธ์ 2561 8646
การใช้ตราสัญลักษณ์ GLP (แบบ GLP 01)&LOGO GLP 04 ตุลาคม 2560 3268
powerpoint สาระสำคัญแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 05 กันยายน 2560 2158
powerpoint ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 05 กันยายน 2560 1229
การใช้ GLP และ TLS เป็นกลไกการตรวจสอบตนเองของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย (ภาคสมัครใจ) 16 พฤศจิกายน 2559 2910
powerpoint แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices (GLP) 08 กันยายน 2559 3515
แผนการสอนหลักสูตร การอบรมสถานแปรรูปเบื้องต้นแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 18 ธันวาคม 2558 2127