ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (20200724164135674_0001.pdf)ประกาศกรม เรื่อง ผลการคัดเลือก สปก.ฯประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส231 kB2020-07-25 11:54