ประกาศกรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2563 28 กันยายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 544
การขึ้นทะเบียนต่ออายุเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 24 กันยายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 327
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2563 09 กันยายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 657
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2563 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 730
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 25 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 703
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 2563 22 มิถุนายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1326
การขึ้นทะเบียนต่ออายุเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน วันที่ 11 ธ.ค. 2561 13 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 900
การขึ้นทะเบียนต่ออายุเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 20 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1036
รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2561 22 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1087
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2561 23 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 910
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๑ 25 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 920
วันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ 18 มกราคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1072
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 18 สิงหาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1910
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2560 16 สิงหาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1417
ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 27 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1363
ผลการตัดสินการประกวดออกแบบ LOGO แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP 14 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1185
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2560 13 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1080
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2560 22 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 915
การประกวดออกแบบ LOGO แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 11 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1195
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2560 04 เมษายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1235