Black Ribbon

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศกรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
การขึ้นทะเบียนต่ออายุเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ณวันที่ 27 มีนาคม 2560 29 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อมข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 18 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Administrator 1073
เรื่อง การสอบซ่อมเพื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 18 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Administrator 1009
เรื่อง การขึ้นทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 18 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Administrator 362
การสอบซ่อมคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2558 18 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Administrator 245
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2558 18 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Administrator 305
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 18 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Administrator 400
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบซ่อมเพื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 27 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1271
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบซ่อมข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ 06 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1121
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 06 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1068
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรง ประจำปี 2558 22 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย Administrator 995
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลตามประกาศกรมเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2557 22 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย Administrator 343
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรง ประจำปี 2557 23 เมษายน 2557 เขียนโดย Administrator 995
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 03 ธันวาคม 2556 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 790
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 19 มิถุนายน 2556 เขียนโดย Administrator 828
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 19 มิถุนายน 2556 เขียนโดย Administrator 956
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ฯ 19 มิถุนายน 2556 เขียนโดย Administrator 811
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 11 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย Administrator 934
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนหรือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาฯ ปี ๕๕ 10 กันยายน 2555 เขียนโดย นายสุริยา ศิริบุรี 1251
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณสมบัติโดยการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาฯ 24 สิงหาคม 2555 เขียนโดย นายสุริยา ศิริบุรี 1079