Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1/2561

26994003 10156071284741369 4202608806981039029 n

27544669 10156071284661369 1411464542082014567 n

27459663 10156071284871369 7262658199450271869 n

27458933 10156071284541369 2778219923935538376 n

27336895 10156071284466369 3710267650131917258 n

27332150 10156071284831369 8340418788493293662 n

26994050 10156071284576369 3250015369999777196 n

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน กองนิติการ กองคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย นายนำชัย เผือนพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน และนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประเมินโดยภาคเอกชน จำนวน 3 แห่ง