Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ครั้งที่ 1

tls01 11 01 2561

tls02 11 01 2561

tls03 11 01 2561

tls04 11 01 2561

tls05 11 01 2561

tls06 11 01 2561

tls07 11 01 2561

สพม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 -12 ม.ค. 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม. ได้รับเกียรติจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์) เป็นประธานในพิธีเปิด และผอ.สพม.(นายมโนชญ์ แสงแก้ว) เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายเรื่องทิศทางการดำเนินงาน GLP&TLS ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก สรพ. และส่วนกลาง จำนวน 52 คน