Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ของ สรพ. 9 และเจ้าหน้าที่ของ สสค.สมุทรสาคร เข้าประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓

1497508087310

 1497508092600

 

1497508098916

 

1497508155720

1497508103825

 

1497508143157

 

1497508161156

 

1497510519914


ทีมผู้ประเมินจากกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าประเมินมาตรฐานแรงงานไทย  (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน ณ สถานประกอบกิจการในพื้นที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 จำนวน 1 แห่ง ประเมินสถานประกอบกิจการและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน2560 จำนวน 4 แห่ง