พิธีเปิดป้าย สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน GLP : สสค.ลำพูน