กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดฝึกอบรมโครงการทบทวนสมรรถนะผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงานไทย รุ่นที่ 1-3

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการฝึกอบรมโครงการทบทวนสรรถนะผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย รุ่นที่ 1-3 โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 

 

234001336 846467712896316 7797798811279159521 n

 

234109859 846467612896326 9216070994413475815 n

 

234816251 846467502896337 7073979374005480729 n