แนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (Remote Audit)

แนวปฏิบัติการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ รูปแบบการประเมินระยะไกล (Remote Audit) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำหรับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจภาคเอกชน และ สสค./สรพ. 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Remote Audit for CB.pdf)แนวปฏิบัติการประเมิน (Remote Audit) สำหรับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ภาคเอกชนแนวปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ รูปแบบการประเมินระยะไกล (Remote Audit) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ ภาคเอกชน) นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส48 kB2021-06-08 03:15
Download this file (Remote Audit province area.pdf)แนวปฏิบัติการประเมิน (Remote Audit) สำหรับ สสค./สรพ.แนวปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ รูปแบบการประเมินระยะไกล (Remote Audit) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับ สสค./สรพ.)นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส58 kB2021-06-08 03:17