กสร. จัดอบรมสร้างการรับรู้และพัฒนาสถานประกอบกิจการ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 1/2564

tls01 18 02 2564

tls02 18 02 2564

tls03 18 02 2564

tls09 18 02 2564

tls10 18 02 2564

tls06 18 02 2564

tls05 18 02 2564

tls04 18 02 2564

tls11 18 02 2564

tls07 18 02 2564

tls12 18 02 2564

tls13 18 02 2564

tls014 18 02 2564

tls015 18 02 2564

tls08 18 02 2564

   วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และพัฒนาสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย  รุ่นที่  1  โดยมีนางนิตยา  โพธิ์สุข  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกล่าวรายงานการอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย   มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓  และสามารถพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มาตรฐานแรงงานไทย เป็นที่รู้จักอย่างขว้างขวาง โดยมีสถานประกอบกิจการสนใจ และรับฟังบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ  Cat  Conference  จำนวน  86  คน