กพม. บรรยายข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ บริษัทในกลุ่ม ปตท.

tls01 27 11 2563

tls02 27 11 2563

tls04 27 11 2563

tls05 27 11 2563+

tls06 27 11 2563

tls08 27 11 2563

tls09 27 11 2563

tls07 27 11 2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิยายน 2563 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน มอบหมายให้นางสาวปัญจโฉม สุขนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน และนางรัชนี มณีจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด บริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 บริษัท ปตท. อาคารสำนักงานพระโขนง ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ทั้งนี้ บริษัท ดังกล่าว จะดำเนินการขอรับการรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ระดับสมบูรณ์ ต่อไป