สพม. จัดประชุมคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริหารแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2563 (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ครั้งที่ 2/2563

tls01 15 09 2563

tls02 15 09 2563

tls04 15 09 2563

tls03 15 09 2563

tls06 15 09 2563

tls05 15 09 2563

tls07 15 09 2563

tls08 15 09 2563

tls10 15 09 2563

tls11 15 09 2563

วันนี้ 15 กันยายน 2563 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จัดประชุมคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริหารแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2563  (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ครั้งที่ 2/2563  โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเตรียมการจัดงาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5