สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ร่วมกับ สรพ. 10

1598439264838

 

1598439259274;

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง จำกัด ประเภทกิจการผลิตเครื่องดื่มน้ำหวานเข้มข้น และบริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องสำอางค และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด