สพม.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563

tls02 07 08 2563

tls04 07 08 2563

tls06 07 08 2563

tls03 07 08 2563

tls05 07 08 2563

tls01 07 08 2563

tls08 07 08 2563

tls09 07 08 2563

tls07 07 08 2563

tls12 07 08 2563

tls11 07 08 2563

tls10 07 08 2563

นายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และกองความปลอดภัยแรงงาน ติดตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริม TLS และ GLP บริษัท เอส.ดี.เจ. อินเตอร์ จำกัด และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด.นครพนม ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563