Black Ribbon

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เข้าประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ในสถานประกอบกิจการจังหวัดสมุทรสาคร 19 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 16
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 19 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 21
กพม.เข้าประเมินผลการดำเนินงาน GLP จ.สงขลา 23 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 133
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ของ สรพ. 9 และเจ้าหน้าที่ของ สสค.สมุทรสาคร เข้าประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 176
กพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 3 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 152
กพม.เข้าประเมินผลการดำเนินงาน GLP จ.ภูเก็ต จ.พังงา 09 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 148
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สสค.ชลบุรี ดำเนินการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน ณ สถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี 08 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 164
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 01 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 218
สพม.ร่วมงาน GLP : อนาคตของอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลไทย 31 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 192
กพม.เข้าประเมินผลการดำเนินงาน GLP จ.จันทบุรี และจ.ตราด 29 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 83
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 99
กพม.เข้าประเมินผลการดำเนินงาน GLP จ.สุราษฎร์ธานี และจ.ชุมพร 18 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 108
งานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 05 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 136
สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานฯ ครั้งที่ 2/2560 03 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 156
สพม.ร่วมหารือสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออก 02 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 169
ก.แรงงาน จับมือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) พัฒนา GLP สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีลูกจ้างประมงและอาหารทะเล 21 เมษายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 163
ประชุมเพื่อส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ 03 เมษายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 232
กพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยและคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 29 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 314
กพม.จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 29 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 193
สพม. เข้าส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 162