กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
สพม. จัดประชุมคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริหารแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่า ประจำปี พ.ศ. 2563 (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ครั้งที่ 2/2563 15 กันยายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 135
สำนักพัฒนามาตรฐานแราน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ประเมินพิเศษมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 172
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ร่วมกับ สรพ. 10 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 170
สพม.จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ในสถานประกอบกิจการพื้นที่เขตอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 24 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 154
สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 3/2563 11 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 227
สพม.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 98
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ร่วมกับ สสค.ยะลา 07 สิงหาคม 2563 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 83
สพม. และสสค.จ.ตาก ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 102
สพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2/2563 17 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 203
สพม. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (Thailand Labour Management Excellence Award 2020) ครั้งที่ 1/2563 03 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 404
กพม. เข้าส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ จ.ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 227
Infographic TLS 25 มิถุนายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2590
โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ 23 มิถุนายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 484
สพม.ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยสู่มาตรฐานแรงงานไทย กับผู้แทนบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) 19 มิถุนายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 169
สพม. จัดอบรมหัวข้อ "ระบบการจัดการตามข้อกำหนด มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓" 15 มิถุนายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 448
สพม. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 239
สพม.จัดประชุมคณะอนุกรรมการทะเบียนที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 1/2563 07 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 209
กสร. ประชุมคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริหารแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อมุ่งสู่งานที่มีคุณค่าประจําปี 2563 24 เมษายน 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 215
สพม.ติดตามและประเมินการยกระดับของ สปก. ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ TLS8001-2010 จ.สระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2563 11 มีนาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 264
สพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย 06 มีนาคม 2563 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 312