Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
สพม. ประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Thailand Labour Management Excellence Award 2018) ครั้งที่ 1/2561 07 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 51
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 1/2561 30 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 117
สพม. ประชุมคณะอำนวยการจัดทำมาตรฐานเฉพาะด้าน ครั้งที่ 1/2561 30 มกราคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 77
สพม.ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.8001-2010) ครั้งที่ 2 24 มกราคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 201
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" 22 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 338
สพม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ครั้งที่ 2 18 มกราคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 117
สพม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ครั้งที่ 1 12 มกราคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 155
ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" 03 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 903
กพม. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่1/2560 27 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 231
รายละเอียดหลักสูตร และเงื่อนไข / คุณสมบัติ ผู้สมัครหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง 25 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 795
กพม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS.8001-2010) ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กทม. 20 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 347
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย 19 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 351
สพม. เดินสาย Road Show: TLS 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 215
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน เข้าดำเนินการประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ณ จังหวัดชลบุรี 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 80
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เข้าประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้ืนฐาน 08 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 117
สพม. จัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น 08 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 264
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 06 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 199
กพม. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานภาครัฐ 29 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 254
กพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)" ครั้งที่ 7/2560 24 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 173
กพม. จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรและแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 15 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 187