Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

QR join

 

เนองจากขณะนกลมงานพฒนาทรพยากรแรงงานอย

ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร บริหารงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน ขอประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร บริหารงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องฟาเรนไฮต์ ชั้น 3 โรงแรม ฮิพ กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ทางกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานขอแจ้งว่าให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน พิมพ์เอกสารการบรรยายมาด้วยตนเองตามสิ่งที่แนบด้านล่างนี้

*******หมายเหตุ  กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และเข้ารับการอบรมตรงต่อเวลา

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (Agenda.pdf)Agenda.pdfกำหนดการนายธนะพล คามวัลย์23 kB2019-06-12 09:12
Download this file (Course.pdf)Course.pdfรายละเอียดหลักสูตรนายธนะพล คามวัลย์25 kB2019-06-12 09:12
Download this file (HR_PPT.pdf)HR_PPT.pdfเอกสารบรรยาย อ.นิคม อ่อนละมัยนายธนะพล คามวัลย์2811 kB2019-06-12 09:13
Download this file (Map.pdf)Map.pdfแผนที่นายธนะพล คามวัลย์66 kB2019-06-12 09:15
Download this file (Register.pdf)Register.pdfรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนายธนะพล คามวัลย์33 kB2019-06-12 09:15