Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี 11 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 138
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ หลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) 30 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 135
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 - 2010 23 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 155
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ ๑ 09 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 787
รายละเอียดหลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001- - 2010" 31 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 614
รายละเอียดหลักสูตร "กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้" 26 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1265
**คำชี้แจง** การสมัครอบรมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-register) 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1306
ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1278
**ติดตามความเคลื่อนไหวการเปิดอบรมปี 2562 ได้หลังวันที่ 15 ตุลา นี้** 09 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 578
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน TLS 8001 - 2010 06 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 604
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน TLS 8001 - 2010 23 มกราคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 475
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" 22 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 651
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กลยุทธุ์การบริหารคนเชิงรุกยุคดิทัล 22 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 471
ปรกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล 15 มกราคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 708
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร การบริหารองค์กรในยุค Thailand 4.0 09 มกราคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 695
อบรมฟรี.!! ส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05 มกราคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 3057
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ 03 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 1099
ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" 03 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 846
รายละเอียดหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" 25 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 1111
เงื่อนไข / คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง 25 ธันวาคม 2560 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 799