Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งเลื่อการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 16 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 181
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร สัมพันธภาพในงานกับความสัมพันธ์ของคนในองค์การ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 222
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 200
แจ้งเลื่อนการอบรม หลักสูตร "สัมพันธภาพในงานกับความสัมพันธ์ของคนในองค์การ" 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 66
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิผลขององค์การด้วย TLS 8001 - 2010 15 มกราคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 241
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 04 มกราคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 322
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 380
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี 11 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 350
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ หลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) 30 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 253
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 - 2010 23 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 253
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ ๑ 09 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 992
รายละเอียดหลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001- - 2010" 31 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 743
รายละเอียดหลักสูตร "กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้" 26 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1478
**คำชี้แจง** การสมัครอบรมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-register) 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1544
ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1794
**ติดตามความเคลื่อนไหวการเปิดอบรมปี 2562 ได้หลังวันที่ 15 ตุลา นี้** 09 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 702
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน TLS 8001 - 2010 06 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 644
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน TLS 8001 - 2010 23 มกราคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 509
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง" 22 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 720
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กลยุทธุ์การบริหารคนเชิงรุกยุคดิทัล 22 มกราคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 505