Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

QR join

 

new

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี 22 มกราคม 2563 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 476
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำทางการบริหารองค์กรในยุค 4.0 08 มกราคม 2563 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 369
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) 20 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 201
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 - 2010 17 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 150
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 04 ธันวาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 202
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 864
อยากรู้ไหมว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างที่จัดในปีนี้ คลิ๊ก! 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 1941
โปรดศึกษารายละเอียดคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนสมัครเข้ารับการอบรม 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 970
คลิ๊ก อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม ประจำปี 2563 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 2846
สพม.ติดตามและประเมินการยกระดับของ สปก. ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ TLS8001-2010 จ.สระแก้ว 31 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 605
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" 24 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 844
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร บริหารงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 12 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 575
ดาวน์โหลดใบสมัครการอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2562" 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 2055
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้นำกิจกรรมฝึกอบรมมืออาชีพ 07 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 507
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 2 27 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1145
ประกาศรายชื่อพร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร นักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 905
ประกาศรายชื่อพร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร นักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 502
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร "ระบบทวิภาคีกับการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี" 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 620
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 27 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 556
แจ้งเลื่อการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 16 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 750