Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อพร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร นักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 361
ประกาศรายชื่อพร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร นักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 133
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร "ระบบทวิภาคีกับการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี" 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 271
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 27 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 202
แจ้งเลื่อการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 16 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 414
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร สัมพันธภาพในงานกับความสัมพันธ์ของคนในองค์การ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 337
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 316
แจ้งเลื่อนการอบรม หลักสูตร "สัมพันธภาพในงานกับความสัมพันธ์ของคนในองค์การ" 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 133
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิผลขององค์การด้วย TLS 8001 - 2010 15 มกราคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 319
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 04 มกราคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 384
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 449
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี 11 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 420
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ หลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) 30 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 296
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 - 2010 23 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 304
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ ๑ 09 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 1121
รายละเอียดหลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001- - 2010" 31 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 850
รายละเอียดหลักสูตร "กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้" 26 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1621
**คำชี้แจง** การสมัครอบรมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ (e-register) 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1686
ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 2218
**ติดตามความเคลื่อนไหวการเปิดอบรมปี 2562 ได้หลังวันที่ 15 ตุลา นี้** 09 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 765