Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

S 50462808

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร บริหารงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 12 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 147
ดาวน์โหลดใบสมัครการอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2562" 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 1135
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้นำกิจกรรมฝึกอบรมมืออาชีพ 07 มิถุนายน 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 214
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 2 27 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 482
ประกาศรายชื่อพร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร นักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 676
ประกาศรายชื่อพร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร นักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 247
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร "ระบบทวิภาคีกับการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี" 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 383
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 27 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 304
แจ้งเลื่อการอบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรองและข้อเรียกร้องที่ดี 16 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 496
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร สัมพันธภาพในงานกับความสัมพันธ์ของคนในองค์การ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 401
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 401
แจ้งเลื่อนการอบรม หลักสูตร "สัมพันธภาพในงานกับความสัมพันธ์ของคนในองค์การ" 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 176
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิผลขององค์การด้วย TLS 8001 - 2010 15 มกราคม 2562 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 380
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 04 มกราคม 2562 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 446
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 529
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร คดีแรงงานกับการบริหารจัดการที่ดี 11 ธันวาคม 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 477
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ หลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) 30 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 325
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 - 2010 23 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 343
ประกาศรายชื่อ พร้อมสถานที่จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ ๑ 09 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 1310
รายละเอียดหลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001- - 2010" 31 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นายธนะพล คามวัลย์ 923