Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

headgallery

headdlpw

Uncategorised

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 470
แบบประเมินขั้นตอนที่ 1 ตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 489
ติวเข้ม หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายใน TLS 8001-2010 รุ่นที่ ๑ เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 578
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร TLS 8001-2010 รุ่นที่ 2 เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 652
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 539
csr กับมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 716
การคิดเชิงเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์องค์กร เขียนโดย นางสาวกฤษณา นาทอง 621