Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศกรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖) ระดับสมบูรณ์ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 957
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบซ่อมข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๒ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 968
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๔๖ ระดับสมบูรณ์ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1044
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คุณสมบัตินิติบุคคลซึ่งให้บริการการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 2349