Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกาศกรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณสมบัติโดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 2528
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๔ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 2718
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจดทะเบียนที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1656
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1985
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบซ่อมข้อเขียนผ่านหรือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษา 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1593
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การสอบซ่อมคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1587
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจดทะเบียนที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 974
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 912
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านหรือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1025
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖) ระดับสมบูรณ์ และ ระดับพื้นฐาน 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1018
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณสมบัติโดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 941
แนวทางปฏิบัติการตรวจประเมินและการให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition period) 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1092
ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1719
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจดทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1069
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 964
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖) ระดับพื้นฐาน ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 971
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1115
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.๘๐๐๑ - ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 1049
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖) ระดับสมบูรณ์ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 869
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจดทะเบียนต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 13 กันยายน 2554 เขียนโดย Administrator 930