Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บรรยายชั่วโมงผู้บริหารในการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน

tls03 05 09 2561

tls04 05 09 2561

tls05 05 09 2561

tls06 05 09 2561

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บรรยายชั่วโมงผู้บริหาร ในการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ของกสร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน