Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สพม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-XXXX)

tls01 17 07 2561

tls02 17 07 2561

tls12 17 07 2561

tls08 17 07 2561

tls09 17 07 2561

tls10 17 07 2561

นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-XXXX) เพื่อปรับปรุงมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (TLS 8001-2010) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  นายจ้าง  ลูกจ้าง  ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กร  ลูกจ้าง นักวิชาการภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน  235 คนในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ่ รัชดา กทม.