Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

31416850 10156317771951369 995309224834108911 n

 

31378670 10156317532356369 2594379175730132428 n

 

31337799 10156317532386369 5023167549586480894 n

 

31393913 10156317532546369 5964154385057502928 n

31337833 10156317532606369 7239006698674440366 n

31408096 10156317532691369 6960636667001804070 n

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2561 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน กองนิติการ กองคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย นายนำชัย เผือนพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประเมินโดยภาคเอกชน จำนวน 7 แห่ง