09/05 2562

กสร. ร่วมกับ บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา เรื่องพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย จ.พระนครศรีอยุธยา

tls01 04 09 2562