08/16 2562

สพม. จัดประชุมคณะอำนวยการและประสานงานการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (Thailand Labour Management Excellence Award 2019) ครั้งที่ 2

tls01 16 08 2562