07/25 2562

กพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย​

tls01 24 07 2562