06/28 2562

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน ณ สถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 แห่ง

65145420 317632899113136 3311689272938987520 o

 

65292737 317624952447264 1103175526937264128 n

65457471 317624845780608 8739439573190311936 n

65387524 317624872447272 6007234941459365888 n

 

65989579 319302148946211 1469483469317865472 o 1

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ณ สถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 แห่งคือ 

1.  บริษัท  พนัสโพลทรี่ กรุึป จำกัด 
2.  บริษัท ชูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
3.  บริษัท เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 700/1056)
4.  บริษัท เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขที่ 39/3-6) 
5.  บริษัท เว่ย ฮาว โมลด์ จำกัด