Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กพม. จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) การใช้แรงงานที่ดี (GLP)

tls01 20 12 261

tls02 20 12 261

tls03 20 12 261

tls04 20 12 261

 

tls05 20 12 261

tls06 20 12 261

วันที่ 20 ธันวาคม 61 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในการขยายผลการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ ผู้แทนจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์กรมประมง สมาคมต่าง ๆ ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 56 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ขยายผลการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ