Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

48390723 215848069291620 3526984614709035008 n 2

 

48388887 215848115958282 7433553748934262784 n

 

48385232 212564709619956 3971719024986816512 o

48395681 215848022624958 490774758883852288 n

48912171 215902349286192 8481230262523396096 n

 

48377247 215848049291622 5759009063228669952 n 3

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม  2561 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 7/2561 โดยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย  ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน ให้แก่สถานประกอบกิจการซึ่งผ่านการประเมินโดยหน่วยประเมินภาครัฐ จำนวน 12 แห่ง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง จำนวน 4,891 คน