12/14 2561

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดประชุมชี้แจงระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่้อนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ การประเมิน และการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย แก่หน่วยรับรอง และหน่วยประเมินภาคเอกชน

48358258 212535202956240 1984061121639743488 n

 

48208717 212535242956236 2838634179023863808 n

 

48059764 212535369622890 5188562751198330880 n

 

 

 

48211985 212552586287835 3463788869642616832 n

48270330 212549419621485 723991766524493824 o

 

48189134 212535116289582 3377477206862200832 n 1

48219112 212552606287833 1328318803515277312 n

48266805 212552636287830 1121183302607175680 n

 

48278027 212552739621153 8700775208144863232 n

 

48091944 212535262956234 8130634302649008128 n

 

48274995 212535139622913 64063869626089472 n 1

 

48361763 212535166289577 8161777634498314240 n

48369896 212535516289542 4694205439833800704 n

 48385232 212564709619956 3971719024986816512 o

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และผู้อำนวยการกลุ่มรับรองหน่วยรับรอง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจการประเมิน และการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ให้แก่หน่วยรับรองและหน่วยประเมินภาคเอกชน จำนวน 4 หน่วย และเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวม 29 คน