Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
สพม.เข้าพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ตวามเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย 24 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 75
โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการ 2562 20 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 126
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 108
กพม. จัดประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 3/2561 05 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 88
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บรรยายชั่วโมงผู้บริหารในการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน 05 กันยายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 70
พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 รางวัล 27 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 111
สพม. ประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2561 14 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 126
สพม. จัดประชุม Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ครั้งที่ 4/2561 14 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 136
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานเฉพาะด้าน 01 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1023
สพม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-XXXX) 31 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 191
สพม. จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) จ.นครราชสีมา 23 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 155
สพม.ติดตาม สปก. ภาคตะวันออก นำ GLP ไปใช้ 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 182
กสร. ประสานความร่วมมือ 20 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 158
ขอเชิญร่วม ตอบแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2819
กพม. เข้าติดตามผลการดำเนินงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในสถานประกอบกิจการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 05 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 163
สพม. เดินสาย Road Show: TLS ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 31 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 139
กพม. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 31 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 170
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 235
สพม. ขับเคลื่อน TLS 25 เมษายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 247
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 24 เมษายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 221