Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมและข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
สพม. ประชุมคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2561 14 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 31
สพม. จัดประชุม Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ครั้งที่ 4/2561 14 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 44
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานเฉพาะด้าน 01 สิงหาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 654
สพม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-XXXX) 31 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 91
สพม. จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) จ.นครราชสีมา 23 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 65
สพม.ติดตาม สปก. ภาคตะวันออก นำ GLP ไปใช้ 21 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 101
กสร. ประสานความร่วมมือ 20 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 106
ขอเชิญร่วม ตอบแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2733
กพม. เข้าติดตามผลการดำเนินงานด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในสถานประกอบกิจการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 05 มิถุนายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 129
สพม. เดินสาย Road Show: TLS ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 31 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 107
กพม. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 31 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 137
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 214
สพม. ขับเคลื่อน TLS 25 เมษายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 218
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 24 เมษายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 190
กพม.จัดประชุมประเมินสรรถนะที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย โดยการสอบข้อเขียน 23 เมษายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 220
ขอเชิญร่วมงานวัน มรท. 4 ภาค ครั้งที่ 3 (ภาคใต้) 02 เมษายน 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 302
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 เขียนโดย นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส 310
รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 13 มีนาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 303
กพม. จัดประชุมหารือการแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Thailand Labour Management Excellence Award 2018) 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 304
กพม. จัดประชุมคณะอำนวยการจัดทำมาตรฐานเฉพาะด้าน ครั้งที่ 1/2561 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย นายวุฒิวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 283