สปก. ที่ได้รับการรับรอง มรท.

รายชื่อ สปก. ที่ประกาศแสดงตนเอง

Login Formหน้าแรก

headgallery

กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน ระดับพื้นฐานครั้งที่ 4/2558

IMG 1808 1

 

IMG 1809 2

 

IMG 1810 3

 

IMG 1812 4

 

IMG 1817 5

 

การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานจัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน ระดับสมบูรณ์ครั้งที่ 6/2558

IMG 1727

 

IMG 1729

 

IMG 1736

 

IMG 1743

 

การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน ระดับสมบูรณ์ครั้งที่ 6/2558 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับสมบูรณ์ แก่สถานประกอบกิจการที่ยื่นคำขอการรอง ซึ่งตรวจประเมิน
โดยผู้ตรวจประเมินภาคเอกชน และผู้ตรวจประเมินภาครัฐ โดยมีนายสุวิทยา  จันทวงศ์ 
ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน ระด้บสมบูรณ์ครั้งที่ 4/2558

IMG 1619การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน ระดับสมบูรณ์ครั้งที่ 4/2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับสมบูรณ์ แก่สถานประกอบกิจการที่ยื่นคำขอการรอง ซึ่งตรวจโดยผู้ตรวจประเมินภาคเอกชน และผู้ตรวจประเมินภาครัฐ โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ   รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป

headnews

ด่วนมาแล้ว อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย TLS ระดับสมบูรณ์ 3 รุ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานได้กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูร... อ่านต่อ...

มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ร่วมกับตราสัญลักษณ์ TTM สร้างภาพลักษณ์ธุรกิจไทยก้าวไกลในเวทีการค้าโลกNews image

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำความตกลงร่วมมือ (MOU) กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยกำหนดให้มาต... อ่านต่อ...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ เรื่องมาตรฐานแรงงาน : เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฟรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานแรงงาน : เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ...

ด่วนมาแล้ว อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย TLS ระดับสมบูรณ์ 3 รุ่นNews image

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนว... อ่านต่อ...

ดูทั้งหมดที่: ข่าวสาร

headdlpw

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และเรื่องรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2558 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นั้น

เนื่องจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดังกล่าว ได้กหนดให้มีการสอบซ่อมในกรณีมีผู้สอบข้อเขียน (ภาค ก.) ไม่่ผ่าน โดยจะจัดสอบซ่อมภายใน 3 เดือน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงประกาศให้มีการสอบซ่อมคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแีรงงาน ประจำปี 2558 รายเอียดตามเอกสารแนบ

 

11421408 770031883113761 5558745920617603281 o

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 12:40 น.)

 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ CSR มิติแห่งความยั่งยืนของธุรกิจ และหลักสูตร? การพัฒนาการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ ออกไปโดยไม่มีกำหนด?


กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2014 เวลา 06:57 น.)

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานกำหนดจัดอบรมในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2557 (1 ม.ค.-31 มี.ค.57) จำนวน 4 หลักสูตร โดยให้บริการ ''ฟรี" เหมือนเดิม แต่ต้องส่งใบสมัครและยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมล่วงหน้า เพราะการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นรับได้จำนวนจำกัด...ตามกำหนดการฝึกอบรม ข้างล่างนี้

?

?

หมายเหตุ : หลักสูตรวิทยากรขั้นพัฒนา จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรขั้นพื้นฐานมาก่อน และกรุณาแนบหลักฐานการผ่านการอบรมมาพร้อมใบสมัคร และจำกัดผู้เข้าอบรม 1 ท่าน ต่อ 1 บริษัท (เฉพาะหลักสูตรวิทยากรเท่านั้นนะค่ะ)

เอกสารแนบ:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (hrdg-11-10-56-02.pdf)hrdg-11-10-56-02.pdfใบสมัครนางสาวกฤษณา นาทอง26 Kb
Download this file (hrdg-20-12-56-01.pdf)hrdg-20-12-56-01.pdfกำหนดการนางสาวกฤษณา นาทอง159 Kb
Download this file (้hrdg-29-11-56-01.pdf)้hrdg-29-11-56-01.pdfรายละเอียดหลักสูตรนางสาวกฤษณา นาทอง38 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 04:44 น.)

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน ประเดิม 4 หลักสูตรใหม่แกะกล่อง คือ หลักสูตร การปรับกระบวนทัศน์การทำงานในองค์การ การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ และหลักสูตร การสร้างองค์กรแห่งความรักความผูกพัน กำหนดจัดในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.56) รวมกับหลักสูตรเดิมที่ได้รับความสนใจจากนายจ้างลูกจ้างในปีที่ผ่านมา โดยให้บริการ "ฟรี" เหมือนเดิม แต่ต้องส่งใบสมัครและยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม? ล่วงหน้า เพราะการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นรับได้จำนวนจำกัด...ตามกำหนดการฝึกอบรมข้างล่างนี้

เอกสารแนบ:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (hrdg-10-10-56-02.pdf)hrdg-10-10-56-02.pdfใบสมัครนางสาวกฤษณา นาทอง26 Kb
Download this file (hrdg-24-10-56-02.pdf)hrdg-24-10-56-02.pdfรายละเอียดหลักสูตรนางสาวกฤษณา นาทอง52 Kb
Download this file (hrdg-28-10-56-1.pdf)hrdg-28-10-56-1.pdfสถานที่ฝึกอบรมนางสาวกฤษณา นาทอง30 Kb
Download this file (hrdg-30-10-56-01.pdf)hrdg-30-10-56-01.pdfกำหนดการนางสาวกฤษณา นาทอง115 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 03:08 น.)